Stappenplan

Bij het uitwerken van uw stappenplan kunt u gebruik maken van de volgende aanbevelingen. Algemeen geldt zeker: Geniet van de kerktuin als humus voor de ziel. Houd het gezellig en sociaal!

 1. Eigendom en goede wil
  Neem bij het voorbereiden van het plan zo mogelijk contact op met aangrenzende grondeigenaren en de gemeente om ‘de goede wil’ te verduidelijken en te verbreden. Informeer de gemeente (lokale overheid) als u de tuin openbaar toegankelijk wilt maken. Zij kunnen u wellicht daarin steunen!
 2. Kartrekkers en bondgenoten
  Werk samen met anderen, uit de kerkelijke gemeente of parochie, maar zo mogelijk ook met mensen uit de wijk, IVN (Vereniging van Natuur-en milieueducatie), tuinclubs, etc.
 3. Inventariseer de wensen
  Bespreek met elkaar welke wensen er leven en de keuzemogelijkheden: stiltetuin, functie voor de wijk, bijbeltuin, pluktuin, natuurtuin, etc. (zie bij mogelijkheden).
 4. Maak een tuinontwerp en een plantplan
  Denk daarbij aan de aansluiting met het gebouw en de grondsoort (nat / droog). Durf te kiezen.
 5. Kosten
  Inventariseer de kosten, ook van het onderhoud. Geef  aan op welke kosten bespaard kan worden door bijvoorbeeld  hergebruik van materiaal, eigen inzet, verzamelen van planten en stekjes uit de gemeente, of d.m.v. betrokkenheid van de lokale overheid. Als een kerktuin een functie in de wijk heeft, kan de overheid mogelijk bijspringen.
 6. Tuinfonds
  Vorm eventueel een tuinfonds en verzin ludieke acties om dat fonds te vullen: het maken van jam, geurzakjes met lavendel,  kruidenthee, (foto)kaarten, bloemstukjes / boeketten voor de verkoop, b.v. ter gelegenheid van moederdag, een braderie, etc.
 7. Overleg / communicatie
  Overleg met de bestuurs- en beheersorganen en met de direct betrokkenen. Zorg voor goede informatie / communicatie.
 8. Vormgeving
  Begin met het aanleggen van paden en de structuur van de plantbedden.
 9. Kinderen
  Probeer  het planten van bollen, bomen, etc., zoveel mogelijk in samenwerking met de kinderen te doen. Ria Stolk ontwikkelde een tuinactiviteit voor kinderen om met al hun zintuigen de tuin te ontdekken. Info: www.boekwinkelhetkruispunt.nl
 10. Vrijwilligers
  Maak afspraken met elkaar: wie onderhoudt wat en wanneer. Bepaal ook wie eindverantwoordelijk is voor de diverse werkzaamheden.
 11. Samenwerking / advies
  Vraag om advies en ondersteuning, ook dat vergroot de betrokkenheid. Denk aan samenwerking met bijvoorbeeld leden van:
  IVN  (Vereniging voor Natuur- en milieueducatie)

    Plantage Middenlaan 2c / Postbus 20123
    1110 HC  Amsterdam
    tel. 020-6228115
     zie:

  www.ivn.nl

    Het IVN is een landelijke organisatie die bestaat uit beroepskrachten en vrijwilligers. Men kent twaalf provinciale consulentschappen en districten. De beroepskrachten ondersteunen en adviseren de vrijwilligers die zijn ondergebracht in 176 afdelingen. Er zijn ongeveer 17.000 leden. IVN’ers zijn bijvoorbeeld betrokken bij de inrichting van de tuin van de Oranjekerk in Amsterdam. Een IVN medewerkster maakte een brochure met een overzicht van de bijbelse bomen die in het Munnikepark in Zwijndracht staan. Dit park behoorde vroeger aan het klooster en is thans een arboretum.
   Vraag het IVN om advies bij het ophangen van nestkasten, het controleren daarvan, excursies, advisering paddenpoel, insectenhotel, vlinderstruiken, kerkuilen, gierzwaluwkasten, etc.

  Tuinclubs

     zoals Groei en Bloei.

  www.groeienbloei.nl

    Groei en Bloei is de naam van het maandblad van de KMTP (Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde)
    In het hele land zijn er lokale verengingen van Groei en Bloei met tuinliefhebbers en deskundigen. U kunt met hen contact opnemen voor advies en ondersteuning.
    Voor groenadvies: mail naar

  ln.ie1568880950org@s1568880950eivda1568880950neorg1568880950

     of schrijf naar Groei en Bloei, Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer. tel. 070 3681215