Ontwerp


Herinrichten of ontwerpen

 We geven u verschillende mogelijkheden om een (kerk)tuin anders in te richten of te ontwerpen en daarbij een stappenplan.

Kies voor een combinatie van functies zoals van oudsher in kloostertuinen: ruimte voor natuur, voedsel, bloemen, stilte en geloof.