Symbolische bijbeltuin in Zeddam

De paden van deze rechthoekige, ca.280 m2 grote tuin vormen een kruis. Dit kruis verwijst naar het lijden en de opstanding van Jezus. In het hart van het kruis staat een altijdgroene boom: een jeneverbes. Men heeft daarbij gedacht aan wat de bijbel in genesis 2 zegt: ” en daarbij was ook de boom van het leven midden in de tuin…. “.


Een altijd groene boom is ook een verwijzing naar de Eeuwige. (hosea 14:9).
Om die altijd groene jeneverbes is een cirkel van buxus geplant, met in het centrum enkele cirkels van steen. Om precies te zijn drie want drie is het getal van de Drie-eenheid: Vader, Zoon, en Heilige Geest.
De stenen van deze cirkels verwijzen naar Jezus die in de Bijbel (mattheĆ¼s 21:42) aangeduid wordt als de hoeksteen, die alles draagt.
In de vormgeving is bewust gekozen voor cirkels omdat een cirkel geen begin en einde heeft en zo een uitstekende verwijzing is naar de eeuwigheid en volmaaktheid van God.

Adres: Bovendorpsstraat 8, 7038 CJ Zeddam (naast het Imminkhuis)
Contactpersoon: Willemien Onstek (0314 645883)
Website: http://www.protestantsbergh.nl