Robertskruid

Robertskruid (Geranium robertianicum)

Het kruid wordt ook Herba Roberti, Herbe de Saint Robert, Herb Robert en Ruprechtskraut genoemd. Robertus van Molesme (1027-1111)

stichtte een benedictijner klooster in Molesme, maar verliet dat toen de regels  door de gemeenschap verwaarloosd werden. Hij was in 1098 één van de stichters van een nieuw klooster in Citeaux dat het begin van de nieuwe orde van Cisterciënzers werd.

Feit is dat het klooster in Citeaux op een plek staat waar het kruid groeit.

Het kruid staat ook bekend onder de naam bloedkruid en bloedwortel. Het werkt bloedstelpend. De naam bloedkruid of ‘rode remke’ kan ook verwijzen naar de stengels die rood gekleurd zijn. Op het blad werd gekauwd bij ontstoken mondvlies.