Over ons

De monnik bestaat niet alleen buiten ons (..) In ieder van ons schuilt een monnik die zich verwondert over het leven en scharrelt in de tuin van de aarde op zoek naar geluk, wijsheid en stilte. Om te leven vanuit  een diep verlangen geworteld in verbondenheid met anderen, andere schepsels,  de Ander en zo te groeien, bloeien en vrucht te dragen.

Naar Hein Stufkes uit: Monnik zijn in deze tijd.

 

Deze website heeft tot doel inspiratie te bieden voor een zorgvuldige, duurzame omgang met de aarde.

In een kloostertuin is voedsel voor de ziel en voor het lijf herkenbaar aanwezig. Een kloostertuin is een stukje aarde waar geloof, ontspanning  en  gebruik van de aarde zichtbaar worden. Waar hart, hoofd en handen  elkaar aanvullen.

Deze website sluit aan op de website www.kerktuinen.nl. Daar staat het aanleggen van een tuin met een betekenis centraal. Deze website gaat verder. We laten religieuzen aan het woord over wat de tuin voor hen betekent. Ook bieden we andere inspirerende ‘groene’ teksten op de adem van het seizoen.

Recepten uit de kloosterkeuken zijn te vinden op www.sameneerlijketen.nl.

Deze website is één van de groene websites van de Raad van Kerken. Samen met  de andere websites kerkenmilieu.nl, sameneerlijketen.nl, scheppingvieren.nl. symbolischschikken.nl en kerktuinen.nl  wil zij inspireren tot een een duurzame omgang met de aarde. Het zijn allen non-profit sites. De informatie richt zich op dienstverlening en bezieling van elkaar, door elkaar en aan anderen.