Lambertikerk in Zelhem

Click voor een vergrotingTyperingen die voor deze tuin gebruikt worden zijn: liturgietuin, bijbeltuin, waterborder, drievuldigheidsborder, symbolenborder, met verwijzingen naar het kerkelijk jaar.

De tuin is te vinden bij het oostelijk deel van de kerk. Ze werd aangelegd in 2004 na de restauratie van de monumentale oude kerk. Door een kruis vanuit de kerkmuur naar buiten te laten lopen, heeft men een symbolische vormgeving weten te bereiken.

De bijbeltuin bestaat uit twee borders; één met planten die verwijzen naar vrouwen in de bijbel en de ander die verwijst naar de mannen met planten als Jobstranen en Mozes in het biezenmandje.

Adres: Markt 2, 7021 AA Zelhem
Contact: Janny van Marle
Email: