Foreestenhuis in Hoorn

Achter het Foreestenhuis, waar de Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente Hoorn haar kerkdiensten in houdt, ligt een bijbelse tuin. De tuin is een intieme, ommuurde binnenstadstuin (400m2) waarin bijbelse planten en planten die door hun symbolische betekenis of naam verbonden zijn met de christelijke traditie, groeien. Bij de planten staat een bordje met de naam en er zijn tijdens de openstellingen blaadjes beschikbaar waarin de bijbelse referenties worden genoemd.

Verschillende bezoekers bekijken geïnteresseerd de bijbeltuin

Aanvankelijk was de plaats van de tuin een verwaarloosd terrein. Ds. Arie Lambo, waarnemend predikant van de gemeente, kende een bijbeltuin in Rotterdam en stelde voor dit stuk grond achter het Foreestenhuis tot een bijbeltuin te maken, waar de bezoeker kennis kon maken met planten die in de bijbel worden genoemd. Een groep uit de gemeente heeft toen de aanleg geregeld. Er werd subsidie aangevraagd bij het stichting Kerkmeijer-de Regt uit Hoorn en gekregen. Vervolgens is de inrichting van de tuin ter hand genomen.

Adres: Foreesthuis: Grote Oost 43, 1621 BR Hoorn
Contact: Clemence Kik
Website: Bijbelse tuin Foreestenhuis