De tuin van ons leven in Dronten

click voor een vergrotingDeze symbolisch vormgegeven levenstuin van 1200 m2 is gecentreerd rond een bron. Behalve levenstuin heeft ze ook de kenmerken van pluktuin en bijbelse tuin.
De tuin sluit aan op de vormgeving van de kerk, met name het glaskunstwerk “De Emmausgangers” en wordt gekenmerkt door de ronde vormen.

click voor een vergrotingHet ontwerp is van Regien van Daele en werd in 1998 door ca 30 parochianen uitgevoerd.
In de tuin is gewerkt met stenen uit de oude, afgebroken kerk. Zo zijn van het oude altaar twaalf verschillende soorten zuilen gehakt die met elkaar de Bron vormen.

De bron wordt omgeven door zwerfstenen.
Vanuit de bron is er een zichtlijn naar het oude doopbekken uit de vorige kerk, waarin een nieuwe schaal met daarop de letters Alpha en Omgea, is geplaatst. Dit doopbekken symboliseert het begin van een mensenleven, de opname in de geloofsgemeenschap. Hier vinden we ook de lijsterbes als levensboom

Tussen doopvont en bron staat een bank geflankeerd door twee wilgen, met als onderbegroeiing buxus als een verwijzing naar Pasen: nieuw leven dat opstaat uit de dood.  Een boogvormige haag als beschermende armen, verwijst naar Maria als moeder van al wat leeft. Naar haar verwijzen ook de kleuren wit en blauw van de beplanting.

De tuin is opgedragen aan de heilige Ludgerus. Het verbaast daarom niet dat in deze tuin ganzerik (Potentilla) groeit. (Ludgerus wordt n.l. afgebeeld met een gans). De tuin wordt begrensd door een hek en gaat daarna over in een plantsoen. De beplanting daarvan heeft een dusdanige uitstraling dat het als het ware de uitstraling van de kerk naar de wereld symboliseert. ’s Morgens als het secretariaat geopend is en na de diensten, is het mogelijk de tuin te bezoeken. Er is een gidsje beschikbaar, waarin uitleg over de tuin gegeven wordt.

Adres: Parochie van de H. Ludgerus, Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten
Contactpersoon: Regien van Daele
Email: