de Opgang in Radewijk

In 2006 zijn de hervormde kerk en gereformeerde kerk Radewijk officieel gefuseerd tot PKN wijkgemeente Radewijk. Hierdoor werd de Hervormde kerk gerenoveerd en uitgebreid en tijdens de voorbereidingen ontstond het idee een Bijbelse tuin aan te leggen. Het moest een plek worden waar geloof en symboliek samen komen. Een plek waar men zich thuis voelt en in alle rust kan aanschouwen al het goede dat God ons heeft geschonken.
De kerktuin is in 2009 aangelegd door een groep vrijwilligers. Het ontwerp en de invulling zijn ontstaan uit een reeks van leerhuizen. De tuin die zo ontstond, is een initiatief van de werkgroep Kerktuin “De Opgang” en bestaat uit symbolische vormen en kleuren terwijl, achter de kerk, een pluktuin is ingericht.

Vormgeving:.
De vorm van de tuin is een kruis met vier gelijke vakken. Dit staat symbool voor het kruis van Christus met daarom heen de vier gelijke kanten van het eeuwige Jeruzalem.
Centraal in de tuin staat de levensboom. Deze symboliseert Jezus Christus.
Gekozen is voor een dakvorm, die beschutting geeft, centraal in ons leven.
Aan het einde van het pad staan twee cipressen, die wijzen naar de hemel.
De harde materialen van de kerk gaan over in de weelde van de kerktuin. De twaalf gebinten (apostelen) verbinden de kerk met de tuin (het leven)

Kleuren.
De planten in de vier vakken hebben de kleuren van het liturgisch jaar: rood, groen wit en paars.

Zintuigen.
In de tuin is een stilteplek. Stilte geeft ruimte voor wat je zintuigen doen: horen, ruiken, voelen, en zien.

Binnen in de kerk bevindt zich een patio. Hierin staat een olijfboom. Zij staat als het ware in het binnenste van onze gemeente.
In psalm 52:10 lezen we over de olijfboom: Ik ben als een olijfboom in het huis van God. Ik vertrouw op de liefde van God Voor eeuwig en altijd.

Adres: PKN centrum “de Opgang”
Radewijkerweg 31
7791 RH Radewijk
Contactpersoon: Riek Valk
Email:
Website: www.pknhardenbergheemse.nl