stiltetuin in Zevenhuizen

Stiltetuin te Zevenhuizen

click voor een vergroting Achter de Gereformeerde Kerk van Zevenhuizen ligt een tuin van ca. 200m2. Oorspronkelijk was hier een boomgaard en later een grasveld. Toen in de verbouwing van de kerk in 2008 was afgerond werd besloten van dit grasveld een stilte tuin te maken als “een plaats voor bewustzijn, innerlijke groei en vrede” . Dankzij de inzet van veel vrijwilligers en giften van zowel mensen binnen als buiten de kerk, de burgerlijke gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle en de Rabo-bank, kon dit project gerealiseerd worden. Op 10 september 2011 vond de feestelijke opening plaats.

click voor een vergroting De tuin bestaat uit vakken die door buxushaagjes van elkaar zijn gescheiden. Elk vak heeft een eigen, betekenisvolle kleur. Ze verwijzen n.l. naar de kleuren van het kerkelijk jaar.
Het centrum van de tuin wordt gevormd door de bron, van waaruit een stroompje loopt naar de Ringvaart zodat het openbare leven en de stilte van de tuin op subtiele wijze met elkaar verbonden zijn.

De bron is een plek die uitnodigt tot click voor een vergrotingbezinning. De bezoeker wordt daarbij geholpen door een meditatieve tekst die regelmatig wisselt.
Een ander opvallend element in deze tuin is de witte steen. Aan de steen zelf is niets bijzonders maar de ontwerpers hebben wel bewust voor zo’n steen gekozen. Hij verwijst n.l naar het laatste bijbelboek waar over een witte steen en een nieuwe naam gesproken wordt (openb. 2:17).

De tuin is dagelijks open en vrij toegankelijk.
Adres: Dorpsstraat 106 te Zevenhuizen
Website:  Ontmoetingskerk Zevenhuizen-Moerkapelle

oude Dorpskerk in Barendrecht

click voor een vergrotingAchter de meer dan vijf eeuwen oude Dorpskerk in het historische centrum van Barendrecht ligt een mooie kerktuin met een oppervlakte van 10 bij 32 meter. Bij de twee ingangen zijn beukenbogen opgericht. Zij verwijzen naar de beuk die 150 jaar op deze plaats heeft gestaan, toen hij door ziekte moest worden gekapt. Het basisontwerp is indertijd gemaakt door tuinarchitect Jetty Zoete. Haar plan is vervolgens uitgewerkt door Stefan van Es, leerling van de hoveniersopleiding van Edudelta College MBO Barendrecht.

lemniscaatVoor hem was deze taak zijn afstudeerproject. Kern van het ontwerp is een lemniscaat, een liggende acht – symbool van oneindigheid.

 

In de tuin staan bomen, struiken en planten uit de Bijbel en legende planten (dat wil zeggen: planten met een symbolische betekenis). Op bordjes is te lezen in welke Bijbelboeken de namen van de planten voorkomen.

De legende planten zijn verdeeld over een ´mannen- en een vrouwenborder´: planten met een mannennaam en planten met een vrouwennaam.
In de stiltehoek kunnen bezoekers verzen uit een aanwezig gedichtenboek lezen en luisteren naar de vogels en het stromende water van de fontein.
Nabestaanden kunnen in de gedenkhoek een steen neerleggen met de naam van hun overleden geliefde. Deze plek wordt gemarkeerd door een groot schilderij waarop de Levensweg wordt afgebeeld.

Adres: Dorpsstraat 146, Barendrecht
Contact: Alie den Engelsman-Oskam (E-mail: )
Website: www.dorpskerkbarendrecht.nl

stiltetuin in Badhoevedorp

Met het oog op de wijk kan deze tuin getypeerd worden als oase. Maar je kunt haar ook rangschikken onder de categoriën: stiltetuin, symboolplantentuin, gedachtenistuin, oogsttuin voor kinderen en kruidentuin met bijbelse kruiden.

De tuin is ca. 550 m2 groot en aangelegd tussen grote bomen die er al stonden, en omsloten door een coniferenhaag. Bij de aanleg is er gekozen voor driehoekige borders als verwijzing naar ‘Vader, Zoon en Geest’ en ‘Geloof-Hoop-Liefde’. De perken zijn wit, blauw en rood van kleur. In het middelpunt van de tuin staat een doopvont dat afkomstig is uit een kerk in Badhoevedorp die is afgebroken. Ook is er een kunstwerk van houten latten (hergebruik van kistjes) dat een pelgrimerend gezin voorstelt en afkomstig is van de Floriade van 2002 in Hoofddorp

Bijzonder in deze tuin is de plaatsing van een zogenaamde runenmuur die eveneens afkomstig is van de Floriade. In deze muur van tegels van verschillende dikte zijn nissen aangebracht. Hierin hangen de namen van de mensen uit de kerkelijke gemeente die zijn overleden. In de nissen staat een lampje bij de namen.

 

Contact: Cockie Kamerman
Website: www.bloemengroep.nl

de Hof van Lof in Soest

mijmerbankjeDeze uit 2005 daterende tuin heeft een functie voor de wijk (oase) en laat zich op verschillende wijzen typeren: symboolplantentuin, stiltetuin, natuurtuin, kindertuin, bijbeltuin en liturgietuin

 

Haar ontstaan gaat terug naar de tijd dat er panden rond de kerk werden afgebroken.Toen daardoor de kerk vrij kwam te liggen is in overleg met de gemeente een adviesplan in hoofdlijnen gemaakt en de bestrating werd aangepast. Zo kon de kerktuin De Oude Kerk zomer 2005 geopend worden. Bij de plannen en uitvoering werd gebruik gemaakt van het plantschema van de Oranjehof van de Oranjekerk in Amsterdam. De tuin wordt onderhouden door een tuinman en een groep vrijwilligers. Door diverse akties wordt de tuin gefinanciëerd en gesponserd.

Lees “de Hof van Lof in Soest” verder

De Kruidhof in Buitenpost

De Kruidhof maakt deel uit van een complex van 3 ha. waarvan aan de basis een kruidentuin met geneeskruiden ligt die aangelegd werd door een hoogleraar farmacologie uit Groningen. Inmiddels is er ook een stiltetuin en een kloostertuin aan toegevoegd.

De kloostertuin is aangelegd volgens de gegevens en de planten die door Karel de Grote werden gebruikt.
meditatietuinDe stiltetuin is een hedendaags ontwerp vol symboliek. Het geheel heeft de vorm van een vierkant waarbinnen een achthoek is gevormd. De achthoek is terug te vinden in het centrum met water en in de plantbedden daaromheen.
Door de achthoek herinnert de vormgeving aan die van een traditioneel doopvont en doopkapel.
Vanuit het centrum stroomt het water in vier richtingen langs de paden weg. En zo herinneren deze vier stromen water aan de vier stromen in het paradijs zoals het bijbels scheppingsverhaal dat vertelt.
De acht bedden met platen zijn gemarkeerd door buxushaagjes.
De tuin is van één van de vier zijden door een poort te benaderen. In de andere drie zijden is aan de buitenkant een prieel met een bak geplaatst. Vanuit de bank heb je zicht op het centrum: de bron met water.
De beplanting is rustig.
Ga voor meer informatie naar www.dekruidhof.nl

De bijbeltuin in Hoofddorp

Bij de Rooms Katholieke Joannes de Doperkerk in Hoofddorp hoort een grote tuin van ongeveer 1,2 hectare. Ze is met verschillende begrippen te typeren: kindertuin, bijbeltuin, pluktuin, stilte- en gedachtenistuin, symboolplantentuin, natuurtuin. Maar ook als beeldentuin.

Plattegrond van de Bijbeltuin bij de Johannes de DoperOorspronkelijk bestond dit terrein uit een schapenweidje en een begraafplaats. Pastor van Lent wilde deze groene plek in Hoofddorp bewaren. In dit drukke gedeelte van Nederland was dit een plek om geestelijk weer op adem te komen, zo achter de kerk. Hij schakelde architect Frits van Loon in die een ontwerp heeft gemaakt. De Groengroep uit Boskoop heeft vervolgens de gerealiseerde onderdelen aangelegd. Doelstelling van het plan was dat de geestelijke waarden verder versterkt zouden worden. Dat moest onder meer gebeuren door planten om te nemen met christelijke of bijbelse symboliek.

Dat resulteerde in een uitgewerkt plan. Hiervan is een plattegrond gemaakt die hiernaast is te zien. De licht groene cirkels duiden bijzondere bomen aan; de rode cirkels wijzen de plaats van de beelden aan. Voor een uitgebreide toelichting daarbij kunt u het best gaan naar de website van de tuin www.bijbelsetuininhoofddorp.nl

De vijver. Klik op de foto voor uitvergroting

De vijver is de ziel van de tuin. Doordat water steeds weer anders is, brengt het leven in de tuin. Midden in de vijver is een rieteiland. In de vijver zwemmen vissen. Een vis is een oud christelijk symbool. Daarom zijn in de tegels om het water heen vissen als motief voor het patroon gebruikt.

De vijver is ingezegend op paasochtend 2001 als pars pro toto voor de tuin. Pastor van Lent sprak de woorden “dat mensen in deze tuin rust en stilte mogen vinden en dat deze vijver een spiegel mag zijn om God te ontmoeten.” Daarna doorwaadde hij de vijver wat herinnerde aan de doortocht van Mozes en Israël door de Rietzee. Bij de vijver zijn ook bomen geplant zoals een Libanonceder. Deze boomsoort gebruikte Salomo bij de bouw van de tempel.

Het kerkhof is een plaats om stil om te gedenken. Om stil te staan bij degenen die we missen, stil te staan bij degenen die ons zijn voorgegaan. Op dit kerkhof is een treurwilg geplant. Treurwilgen zijn sinds de 19e eeuw symbolen geworden voor verdriet.
Veder op is een groot houten kruis geplaatst. De opstelling ervan geeft de indruk dat het zweeft. Rond het kruis zijn hemelbomen geplaatst. Het kerkhof is uitgebreid met het gedeelte dat in het plan de bestemming verdiepte tuin had.

De pluktuin. Klik op de foto voor uitvergroting

In de snijtuin worden de bloemen gekweekt voor de boeketten in de kerk. Ze fleuren de kerk op tijdens een viering en door de week blijven ze in de kerk staan. De eigenlijke snijtuin heeft de vorm van een ovaal. Daar omheen ligt een heesterperk. De snijtuin is één van de drie plekken in het tuinplan die intensief beheerd worden.

De h. Joannes de Doper is te vinden aan de Kruisweg 1067 in Hoofddorp.
De h. Joannes de Doper. Klik op de foto voor uitvergrotingDe tuin is dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang vrij toegankelijk. Voor groepen bestaat de mogelijkheid van een rondleiding. Dat moet dan wel van tevoren worden afgesproken. Verder is in boekwinkel Het Kruispunt een gidsje over de tuin verkrijgbaar.

Contact: pastor Kees van lent
Website: www.bijbelsetuininhoofddorp.nl

Een stiltetuin maken

Een paradijs,
een tuin om in te dromen,
tot rust te komen
en luisteren naar bronnen van leven.
Gelukkig zijn,
Verdriet verwerken,
in alle beslotenheid.

Voorbeelden: de bijbeltuin in Hoofddorp (Noord-Holland), Lonneker (Overijssel)

Een tuin om stil te worden en stil te zijn. De inrichting kan daarbij helpen.

  1. Schep een rustige sfeer door een besloten hof te creëren met bijvoorbeeld hagen. Geschikte haagplanten zijn liguster, thuja (levensboom), haagbeuk en taxus.
  2. Maak een concentratiepunt met bijvoorbeeld water, een beeld of een perk met rozen of witte bloemen.
  3. Zorg voor rust in de eventuele borders door alleen met bladvormen te werken of grote groepen vaste planten in bijvoorbeeld witte en grijze tinten bij elkaar te zetten.
  4. Zorg voor banken of stoelen.