vredestuin in Alkmaar

Als een oase vervult deze tuin een duidelijke wijkfunctie. Je kunt haar op verschillende wijzen typeren. Niet alleen als natuurtuin, maar ook als stiltetuin, liturgietuin en bijbeltuin met symboolplanten. Tegelijk is het ook een fruit- en kruidentuin.

De tuin, gelegen in een buitenwijk van de stad Alkmaar en ingeklemd tussen kerk en ringweg, is aangelegd in 2004-2005 als plaats van ontmoeting en bezinning: een vredestuin met een vredespad dat er doorheen loopt. Langs dat pad bordjes met bezinnende teksten. Rond een gazon zijn borders in de kleuren wit (feest), blauw (Goddelijkheid, hemel), geel, ( licht, maar ook afgunst en verraad), paars/purper (ingetogenheid) roze (overgang van de ingetogenheid (paars) naar het licht, rood (liefde, lijden en offer) en groen (hoop, leven, toekomst).

Er is aandacht voor de natuur, niet alleen in de bostuin door de aanplant van goede nectarplanten en besdragende planten waardoor vlinders, insecten en vogels worden aangetrokken. Er is recent door de kinderen een insectenhotel gemaakt.

 

 

De tuin bestaat sinds 2004, en is in 2018 volgens  een aangepast ontwerp opnieuw ingeplant. De vredestuin is vrij toegankelijk. Voor bezoekers is er een tuingids beschikbaar. Deze kunt  u ook vanaf de website downloaden

Adres: Gabriël Metsulaan 4, 1816 EP Alkmaar
Contact: Ditta Voetberg
Website: www.pg-alkmaar.nl

 

Israëltuin in Zwartebroek

Click voor een vergrotingDeze landelijk gelegen tuin, met een oppervlakte van 144 m², is aangeplant met planten die in de Bijbel genoemd worden. De planten zijn inheems in Israël. Vandaar de bovengegeven typering.
De tuin is eigendom van de Hervormde Gemeente te Zwartebroek / Terschuur en werd in 2003, tijdens de restauratie van het kerkgebouw, gerealiseerd door het toenmalige Hoveniersbedrijf Dieck van Maanen.

Er is geprobeerd om soortechte planten aan te planten, maar in sommige gevallen moest er worden uitgeweken naar een winterharde variant met een soortgelijke groeiwijze als de in de Bijbel genoemde soort. Alle planten zijn voorzien van een informatiebord met daarop vermeld de Nederlandse, de Hebreeuwse, de Bijbelse naam en de aangeplante soort (Latijnse naam). Tevens is op de borden een korte toelichting te lezen met daarbij een Bijbeltekst.

Lees “Israëltuin in Zwartebroek” verder

de Hof van Lof in Soest

mijmerbankjeDeze uit 2005 daterende tuin heeft een functie voor de wijk (oase) en laat zich op verschillende wijzen typeren: symboolplantentuin, stiltetuin, natuurtuin, kindertuin, bijbeltuin en liturgietuin

 

Haar ontstaan gaat terug naar de tijd dat er panden rond de kerk werden afgebroken.Toen daardoor de kerk vrij kwam te liggen is in overleg met de gemeente een adviesplan in hoofdlijnen gemaakt en de bestrating werd aangepast. Zo kon de kerktuin De Oude Kerk zomer 2005 geopend worden. Bij de plannen en uitvoering werd gebruik gemaakt van het plantschema van de Oranjehof van de Oranjekerk in Amsterdam. De tuin wordt onderhouden door een tuinman en een groep vrijwilligers. Door diverse akties wordt de tuin gefinanciëerd en gesponserd.

Lees “de Hof van Lof in Soest” verder

pandhoftuin in Utrecht

In de tuin van de Pandhof worden voornamelijk kruiden en sierplanten verbouwd die in vroegere bisschopstuinen voorkwamen. Naast keukenkruiden zijn er vele geneeskrachtige en verfstofleverende planten te vinden. De Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht kweken elk jaar zo’n 400 tot 500 eenjarige planten die in het voorjaar door de werkgroep worden geplant. De tuin is zo opgezet dat deze het hele jaar door kleur heeft.

Website: www.pandhofvandedom.nl

Lambertikerk in Zelhem

Click voor een vergrotingTyperingen die voor deze tuin gebruikt worden zijn: liturgietuin, bijbeltuin, waterborder, drievuldigheidsborder, symbolenborder, met verwijzingen naar het kerkelijk jaar.

De tuin is te vinden bij het oostelijk deel van de kerk. Ze werd aangelegd in 2004 na de restauratie van de monumentale oude kerk. Door een kruis vanuit de kerkmuur naar buiten te laten lopen, heeft men een symbolische vormgeving weten te bereiken.

De bijbeltuin bestaat uit twee borders; één met planten die verwijzen naar vrouwen in de bijbel en de ander die verwijst naar de mannen met planten als Jobstranen en Mozes in het biezenmandje.

Adres: Markt 2, 7021 AA Zelhem
Contact: Janny van Marle
Email: jannyvanmarle@xs4all.nl

Symbolische bijbeltuin in Zeddam

De paden van deze rechthoekige, ca.280 m2 grote tuin vormen een kruis. Dit kruis verwijst naar het lijden en de opstanding van Jezus. In het hart van het kruis staat een altijdgroene boom: een jeneverbes. Men heeft daarbij gedacht aan wat de bijbel in genesis 2 zegt: ” en daarbij was ook de boom van het leven midden in de tuin…. “.

Lees “Symbolische bijbeltuin in Zeddam” verder

de Opgang in Radewijk

In 2006 zijn de hervormde kerk en gereformeerde kerk Radewijk officieel gefuseerd tot PKN wijkgemeente Radewijk. Hierdoor werd de Hervormde kerk gerenoveerd en uitgebreid en tijdens de voorbereidingen ontstond het idee een Bijbelse tuin aan te leggen. Het moest een plek worden waar geloof en symboliek samen komen. Een plek waar men zich thuis voelt en in alle rust kan aanschouwen al het goede dat God ons heeft geschonken.
De kerktuin is in 2009 aangelegd door een groep vrijwilligers. Het ontwerp en de invulling zijn ontstaan uit een reeks van leerhuizen. De tuin die zo ontstond, is een initiatief van de werkgroep Kerktuin “De Opgang” en bestaat uit symbolische vormen en kleuren terwijl, achter de kerk, een pluktuin is ingericht.

Lees “de Opgang in Radewijk” verder

Hof van heden in Oldenzaal

In 2015 is de tuin rondom de Hofkerk, protestantse kerk in Oldenzaal verrijkt met bijbelse planten. Deze tuin, de Hof van Heden, is goed te bezichtigen vanaf de stoep. Aan het hek zijn drie informatiepanelen bevestigd waarop de planten en bijbelse verwijzingen zijn vermeld. In het kerkblad van de Hofkerk, de Hofstem, staan artikelen die wat dieper ingaan op bijbelse aspecten van de planten(groepen) in de tuin, zoals bijvoorbeeld de symboliek die er mee verbonden is.

In de bijbel komen meer dan 100 verschillende planten voor. In de Hof van Heden zijn 12 planten(groepen) uitgelicht, verwijzend naar de 12 stammen van Israël in het Oude Testament en de 12 apostelen in het Nieuwe Testament. Van de vijgenbladeren, waarmee Adam en Eva zich omschortten, uit de Hof van Eden tot de Hof van Olijven toe. Deze bijbelse planten halen de verhalen op die we elkaar blijven vertellen, al eeuwenlang, die tot onze verbeelding spreken en ons inspireren.
Op het gras staan in zwarte houten bakken een palm, vijg, olijf en judasboom met kruiden aan hun voet. Langs het hek aan de kant van het gemeentehuis staan de den, bloemen des velds, en brem.

Lees “Hof van heden in Oldenzaal” verder

kapel uit liefde in Lonneker

In Lonneker (bij Enschede) staat de kapel ´Uit Liefde´ van de Protestantse Kapelgemeente Lonneker. Bij deze kapel bevindt zich een tuin waarop verschillende typeringen van toepassing zijn: bijbeltuin, stiltetuin en symboolplantentuin. Deze kleine tuin bestaat uit twee gedeeltes, met als middelpunt een vijver met een kruik als verwijzing naar
 de Bron van het leven.

De kapel 'Uit Liefde'Achterin de tuin staan banken. Vooral dit gedeelte ademt de sfeer van meditatie/stilteplek. Een deel van de planten zijn symboolplanten. De vrij toegankelijke tuin is enerzijds bedoeld als stiltetuin, maar ook als ontmoetingsplaats voor elkaar en de mensen uit de buurt.

In de tuin zijn veel soorten aanwezig die in de bijbel genoemd worden. Het zijn niet alleen kruiden zoals de klaproos, maar ook een boomsoort als de vijg. Ook de druif is aanwezig die van nature een klimplant is. Sommige planten zoals de oleander zijn niet winterhard en staan daarom in een pot, waardoor ze ’s winters binnen worden gezet.

 

Bij de planten staan naambordjes. De tuin is door Gerard Koning gerenoveerd en wordt door vrijwilligers onderhouden.

De Bijbel- en stiltetuin bij de kapel “Uit Liefde” is te vinden aan de Dorpsstraat 44, Lonneker (bij Enschede)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Koning.
Email: g.koning@telfort.nl

een panoramafoto van de bijbeltuin