Oude Jeroenskerk in Noordwijk

In Noordwijk-Binnen heeft dhr. Dieleman bij de Grote of Jeroenskerk van de Nederlands Hervormde gemeente aan de Voorstraat een grote heemtuin aangelegd. Voordat hij begon werd de ruimte bij de kerk gebruikt als een honden- en paardenuitlaatplaats.

Hij heeft de handen uit de mouwen gestoken en deze ruimte ingericht tot een natuurtuin waar heel veel soorten wilde planten een thuis vonden naast de kerk. Ook veel zeldzame soorten hebben er hun stek gevonden. De stenen om de paden te bestraten heeft hij van de gemeente gekregen. Het hout van de hekken was voor een groot deel sloophout. Eigenhandig heeft hij verreweg het meeste zelf aangelegd.

De bloemenweide. Klik hier voor een foto van groter formaat.

Een groot deel van de kerktuin is een bloemenweide. Hier bloeien veel wilde bloemen: o.m. margriet, grote centaurie en gele morgenster. Het gras wordt in toom gehouden door grote ratelaar. Dit is een plant die parasiteert op grassen en belemmert zo de groei ervan. De bloemenweide maait hij in juli waarna hij het maaisel laat liggen drogen . Daarna voert hij het af.

 

Adres: Voorstraat 44, 2201 HW Noordwijk
Contact: Marrie Hoogenveen (email: )

Oranjekerk in Amsterdam

Rond de Oranjekerk in Amsterdam ligt een tuin met liturgische borders, een bijbelhof, symboolplanten , natuurvriendelijke elementen, en vijver en een druivenpriëel. De tuin is niet alleen ingebed in het kerkenwerk maar vormt ook een onderdeel in het leven van de wijk rond de kerk.

Voorkant van de Oranjekerk. Klik hier voor een vergroting

In de jaren negentig verkeerde de Oranjekerk in en slechte staat van de onderhoud. De kerkenraad overwoog om het gebouw af te breken. Er kwam echter verzet uit de wijk. Hierbij werd de werkgroep Oranjekerk opgericht. Een haalbaarheidsonderzoek wees dat de kerk open kon blijven als een groot deel van de kerk commercieel verhuurd kon worden. Daarbij kon het gebouw ook nog als kerk blijven dienen. De stadsdeelraad De Pijp stelde één miljoen gulden ter beschikking voor renovatie.

Tijdens de renovatie werd het terrein rond de kerk gebruikt door de bouwlieden en van de oorspronkelijke tuin was na de bouw niet veel meer over. Er werd nagedacht over een nieuwe tuin.

Lees “Oranjekerk in Amsterdam” verder

vredestuin in Alkmaar

Als een oase vervult deze tuin een duidelijke wijkfunctie. Je kunt haar op verschillende wijzen typeren. Niet alleen als natuurtuin, maar ook als stiltetuin, liturgietuin en bijbeltuin met symboolplanten. Tegelijk is het ook een fruit- en kruidentuin.

De tuin, gelegen in een buitenwijk van de stad Alkmaar en ingeklemd tussen kerk en ringweg, is aangelegd in 2004-2005 als plaats van ontmoeting en bezinning: een vredestuin met een vredespad dat er doorheen loopt. Langs dat pad bordjes met bezinnende teksten. Rond een gazon zijn borders in de kleuren wit (feest), blauw (Goddelijkheid, hemel), geel, ( licht, maar ook afgunst en verraad), paars/purper (ingetogenheid) roze (overgang van de ingetogenheid (paars) naar het licht, rood (liefde, lijden en offer) en groen (hoop, leven, toekomst).

Er is aandacht voor de natuur, niet alleen in de bostuin door de aanplant van goede nectarplanten en besdragende planten waardoor vlinders, insecten en vogels worden aangetrokken. Er is recent door de kinderen een insectenhotel gemaakt.

 

 

De tuin bestaat sinds 2004, en is in 2018 volgens  een aangepast ontwerp opnieuw ingeplant. De vredestuin is vrij toegankelijk. Voor bezoekers is er een tuingids beschikbaar. Deze kunt  u ook vanaf de website downloaden

Adres: Gabriël Metsulaan 4, 1816 EP Alkmaar
Contact: Ditta Voetberg
Website: www.pg-alkmaar.nl

 

Catharinakerk in Leons

Om en naast de Hervormde Catharina kerk in Leons in de Zuid-Westhoek van Friesland hebben wij als kostersechtpaar een Liturgische tuin gemaakt. Wij wonen hier naast de kerk nu goed twee jaar, en zijn eerst met een liturgie tuin begonnen achter ons huis, en voor het huis in de tuin staan bijbelse planten. Nu zijn we bezig met de strook voor de kerk, en onze plannen zijn om zo om de kerk heen de bijbelse tuin uit breiden.
De Liturgie tuin bestaat uit bloemen en planten door het kerkelijk jaar heen. Te beginnen met Advent en Kersttijd. Dan komt de veertigdagentijd en de Paastijd. Daarna Pinksteren en de zomer- en herfsttijd, waarin geen kerkelijke hoogtij dagen zijn. De planten voor deze periode verwijzen naar heiligen.
Evenals de planten zijn ook de kleuren van de planten afgestemd op het kerkelijk jaar.

Lees “Catharinakerk in Leons” verder