kerktuin in Zierikzee

De kerktuin bij de thomaskerk ligt besloten tussen huizen achter de kerk, in het centrum van Zierikzee. Het is een opvallend stille plek waar je goed op adem kunt komen. De tuin is ongeveer 100m² en wordt onderhouden door vrijwilligers. Bij het ontwerp is daar van meet af aan rekening mee gehouden. Ze is dan ook onderhoudsvriendelijk aangelegd.

Click voor een vergroting In de tuin is een meditatief centrum rond een rode roos. Deze roos is gekozen met het oog op Gods liefde waar heel onze wereld in wortelt. De rest van de beplanting is gekozen op grond van de kleuren van het kerkelijk jaar en  waar mogelijk ook op grond van symbolische betekenis.

Deze kerk kent een enthousiaste groep liturgisch bloemschikken, zodat er ook kansen liggen om materiaal uit eigen tuin te gebruiken.
De tuin is naast stiltetuin ook een plek waar mensen hun meegebrachte maaltijd kunnen genieten. Er is een picknicktafel beschikbaar.
De tuin is zo aangelegd dat kleine groepen er koffie kunnen drinken en ook kinderen mogen er spelen:  voordat je de tuin echt ingaat ligt er een hinkelpaadje.

De tuin is vrij toegankelijk op de woensdagmiddagen en zondagmiddagen vanaf 1 mei tot 1Click voor een vergroting november en op zgn. toeristendagen die elke zomer in Zierikzee gehouden worden.
In een uitgebreide folder wordt verteld over de opzet en bedoeling van deze kerktuin. Ook worden er enkele planten uitgelicht en beschreven. Daarnaast is er in de tuin een plantlijst ter inzage wanneer men meer gedetailleerde informatie op prijs stelt. De folder is beschikbaar op het VVV in Zierikzee en bij de ingang van de tuin.

Adres: St. Domusstraat nr. 35. De tuin ligt direct achter het kerkgebeouw en is te bereiken via het poortje rechts naast de kerkdeur.
Contact: ds. F.J.T. Schipper (E-mail: )
Website: Thomaskerk

stiltetuin in Zevenhuizen

Stiltetuin te Zevenhuizen

click voor een vergroting Achter de Gereformeerde Kerk van Zevenhuizen ligt een tuin van ca. 200m2. Oorspronkelijk was hier een boomgaard en later een grasveld. Toen in de verbouwing van de kerk in 2008 was afgerond werd besloten van dit grasveld een stilte tuin te maken als “een plaats voor bewustzijn, innerlijke groei en vrede” . Dankzij de inzet van veel vrijwilligers en giften van zowel mensen binnen als buiten de kerk, de burgerlijke gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle en de Rabo-bank, kon dit project gerealiseerd worden. Op 10 september 2011 vond de feestelijke opening plaats.

click voor een vergroting De tuin bestaat uit vakken die door buxushaagjes van elkaar zijn gescheiden. Elk vak heeft een eigen, betekenisvolle kleur. Ze verwijzen n.l. naar de kleuren van het kerkelijk jaar.
Het centrum van de tuin wordt gevormd door de bron, van waaruit een stroompje loopt naar de Ringvaart zodat het openbare leven en de stilte van de tuin op subtiele wijze met elkaar verbonden zijn.

De bron is een plek die uitnodigt tot click voor een vergrotingbezinning. De bezoeker wordt daarbij geholpen door een meditatieve tekst die regelmatig wisselt.
Een ander opvallend element in deze tuin is de witte steen. Aan de steen zelf is niets bijzonders maar de ontwerpers hebben wel bewust voor zo’n steen gekozen. Hij verwijst n.l naar het laatste bijbelboek waar over een witte steen en een nieuwe naam gesproken wordt (openb. 2:17).

De tuin is dagelijks open en vrij toegankelijk.
Adres: Dorpsstraat 106 te Zevenhuizen
Website:  Ontmoetingskerk Zevenhuizen-Moerkapelle

stiltetuin in Badhoevedorp

Met het oog op de wijk kan deze tuin getypeerd worden als oase. Maar je kunt haar ook rangschikken onder de categoriën: stiltetuin, symboolplantentuin, gedachtenistuin, oogsttuin voor kinderen en kruidentuin met bijbelse kruiden.

De tuin is ca. 550 m2 groot en aangelegd tussen grote bomen die er al stonden, en omsloten door een coniferenhaag. Bij de aanleg is er gekozen voor driehoekige borders als verwijzing naar ‘Vader, Zoon en Geest’ en ‘Geloof-Hoop-Liefde’. De perken zijn wit, blauw en rood van kleur. In het middelpunt van de tuin staat een doopvont dat afkomstig is uit een kerk in Badhoevedorp die is afgebroken. Ook is er een kunstwerk van houten latten (hergebruik van kistjes) dat een pelgrimerend gezin voorstelt en afkomstig is van de Floriade van 2002 in Hoofddorp

Bijzonder in deze tuin is de plaatsing van een zogenaamde runenmuur die eveneens afkomstig is van de Floriade. In deze muur van tegels van verschillende dikte zijn nissen aangebracht. Hierin hangen de namen van de mensen uit de kerkelijke gemeente die zijn overleden. In de nissen staat een lampje bij de namen.

 

Contact: Cockie Kamerman
Website: www.bloemengroep.nl

Oranjekerk in Amsterdam

Rond de Oranjekerk in Amsterdam ligt een tuin met liturgische borders, een bijbelhof, symboolplanten , natuurvriendelijke elementen, en vijver en een druivenpriëel. De tuin is niet alleen ingebed in het kerkenwerk maar vormt ook een onderdeel in het leven van de wijk rond de kerk.

Voorkant van de Oranjekerk. Klik hier voor een vergroting

In de jaren negentig verkeerde de Oranjekerk in en slechte staat van de onderhoud. De kerkenraad overwoog om het gebouw af te breken. Er kwam echter verzet uit de wijk. Hierbij werd de werkgroep Oranjekerk opgericht. Een haalbaarheidsonderzoek wees dat de kerk open kon blijven als een groot deel van de kerk commercieel verhuurd kon worden. Daarbij kon het gebouw ook nog als kerk blijven dienen. De stadsdeelraad De Pijp stelde één miljoen gulden ter beschikking voor renovatie.

Tijdens de renovatie werd het terrein rond de kerk gebruikt door de bouwlieden en van de oorspronkelijke tuin was na de bouw niet veel meer over. Er werd nagedacht over een nieuwe tuin.

Lees “Oranjekerk in Amsterdam” verder

vredestuin in Alkmaar

Als een oase vervult deze tuin een duidelijke wijkfunctie. Je kunt haar op verschillende wijzen typeren. Niet alleen als natuurtuin, maar ook als stiltetuin, liturgietuin en bijbeltuin met symboolplanten. Tegelijk is het ook een fruit- en kruidentuin.

De tuin, gelegen in een buitenwijk van de stad Alkmaar en ingeklemd tussen kerk en ringweg, is aangelegd in 2004-2005 als plaats van ontmoeting en bezinning: een vredestuin met een vredespad dat er doorheen loopt. Langs dat pad bordjes met bezinnende teksten. Rond een gazon zijn borders in de kleuren wit (feest), blauw (Goddelijkheid, hemel), geel, ( licht, maar ook afgunst en verraad), paars/purper (ingetogenheid) roze (overgang van de ingetogenheid (paars) naar het licht, rood (liefde, lijden en offer) en groen (hoop, leven, toekomst).

Er is aandacht voor de natuur, niet alleen in de bostuin door de aanplant van goede nectarplanten en besdragende planten waardoor vlinders, insecten en vogels worden aangetrokken. Er is recent door de kinderen een insectenhotel gemaakt.

 

 

De tuin bestaat sinds 2004, en is in 2018 volgens  een aangepast ontwerp opnieuw ingeplant. De vredestuin is vrij toegankelijk. Voor bezoekers is er een tuingids beschikbaar. Deze kunt  u ook vanaf de website downloaden

Adres: Gabriël Metsulaan 4, 1816 EP Alkmaar
Contact: Ditta Voetberg
Website: www.pg-alkmaar.nl

 

de Hof van Lof in Soest

mijmerbankjeDeze uit 2005 daterende tuin heeft een functie voor de wijk (oase) en laat zich op verschillende wijzen typeren: symboolplantentuin, stiltetuin, natuurtuin, kindertuin, bijbeltuin en liturgietuin

 

Haar ontstaan gaat terug naar de tijd dat er panden rond de kerk werden afgebroken.Toen daardoor de kerk vrij kwam te liggen is in overleg met de gemeente een adviesplan in hoofdlijnen gemaakt en de bestrating werd aangepast. Zo kon de kerktuin De Oude Kerk zomer 2005 geopend worden. Bij de plannen en uitvoering werd gebruik gemaakt van het plantschema van de Oranjehof van de Oranjekerk in Amsterdam. De tuin wordt onderhouden door een tuinman en een groep vrijwilligers. Door diverse akties wordt de tuin gefinanciëerd en gesponserd.

Lees “de Hof van Lof in Soest” verder

Lambertikerk in Zelhem

Click voor een vergrotingTyperingen die voor deze tuin gebruikt worden zijn: liturgietuin, bijbeltuin, waterborder, drievuldigheidsborder, symbolenborder, met verwijzingen naar het kerkelijk jaar.

De tuin is te vinden bij het oostelijk deel van de kerk. Ze werd aangelegd in 2004 na de restauratie van de monumentale oude kerk. Door een kruis vanuit de kerkmuur naar buiten te laten lopen, heeft men een symbolische vormgeving weten te bereiken.

De bijbeltuin bestaat uit twee borders; één met planten die verwijzen naar vrouwen in de bijbel en de ander die verwijst naar de mannen met planten als Jobstranen en Mozes in het biezenmandje.

Adres: Markt 2, 7021 AA Zelhem
Contact: Janny van Marle
Email: 

Sint Maartenshof in Elst

De Sint Maartenshof is een spirituele tuin rond de 3 thema’s: Ontmoeting, Inkeer en Wandeling.

Adres: St. Maartenstraat 32b, 6661 DA, Elst Gld.
Contact: (Kees van Nes)
Website: Protestantsegemeente Elst

 

de Opgang in Radewijk

In 2006 zijn de hervormde kerk en gereformeerde kerk Radewijk officieel gefuseerd tot PKN wijkgemeente Radewijk. Hierdoor werd de Hervormde kerk gerenoveerd en uitgebreid en tijdens de voorbereidingen ontstond het idee een Bijbelse tuin aan te leggen. Het moest een plek worden waar geloof en symboliek samen komen. Een plek waar men zich thuis voelt en in alle rust kan aanschouwen al het goede dat God ons heeft geschonken.
De kerktuin is in 2009 aangelegd door een groep vrijwilligers. Het ontwerp en de invulling zijn ontstaan uit een reeks van leerhuizen. De tuin die zo ontstond, is een initiatief van de werkgroep Kerktuin “De Opgang” en bestaat uit symbolische vormen en kleuren terwijl, achter de kerk, een pluktuin is ingericht.

Lees “de Opgang in Radewijk” verder

De tuin van ons leven in Dronten

click voor een vergrotingDeze symbolisch vormgegeven levenstuin van 1200 m2 is gecentreerd rond een bron. Behalve levenstuin heeft ze ook de kenmerken van pluktuin en bijbelse tuin.
De tuin sluit aan op de vormgeving van de kerk, met name het glaskunstwerk “De Emmausgangers” en wordt gekenmerkt door de ronde vormen.

click voor een vergrotingHet ontwerp is van Regien van Daele en werd in 1998 door ca 30 parochianen uitgevoerd.
In de tuin is gewerkt met stenen uit de oude, afgebroken kerk. Zo zijn van het oude altaar twaalf verschillende soorten zuilen gehakt die met elkaar de Bron vormen. Lees “De tuin van ons leven in Dronten” verder