bijbeltuin in Wassenaar

De kerk van de vrijzinnige geloofsgemeenschap in Wassenaar ligt op een ruim terrein, waar ze een wijkfunctie heeft. De tuin is te typeren als bijbeltuin, symboolplantentuin en natuurtuin.

Mevrouw Kastelein-Bax nam het initiatief om in deze tuin allerlei bijbelse planten te verzamelen. Daarnaast zijn er ook planten te vinden die een symbolische betekenis hebben. Het ontwerp voor de tuin is gemaakt door hovenierster Liesbeth Köhlenberg. Ze heeft geprobeerd zoveel mogelijk de oude bestrating van de tuin te hergebruiken. Voor de kerk ligt een gazon, dat in tweeën gedeeld is door het pad naar de kerk.

Voor het kerkgebouw ligt een perk met veel munt. Klik hier voor foto van groter formaat.

In het perk voor de kerk groeit veel munt, die ook in het oude Israël voorkwam. Het groeide daar langs de oevers van de Jordaan. Maar munt heeft ook een symbolische betekenis. Vanwege zijn karakteristieke geur is het kruid gewijd aan Maria.

Ook smalle randen zijn benut. Klik hier voor foto van groter formaat.

Ook in een smalle rand langs de kerk groeien veel planten. Hier groeit bijvoorbeeld kaasjeskruid. Een plant die in de volksgeneeskunde als geneeskrachtig beschouwd word. Maar ook in het bijbelse Israël werd het als een groente toegepast. Ook staat in dit smalle perkje duizendblad. Over deze laatste plant gaat een legende. Jozef zou hiermee een bloedende wond van Jezus hebben bedekt.

In de tuin staat ook een vijgenboom met echte vijgen. Klik hier voor foto van groter formaat.

In deze smalle rand staat ook een vijg. Op de foto zijn de vruchten te zien! In Israël draagt de boom driemaal per jaar vrucht. De boom wordt in de bijbel dan ook vaak genoemd. De vruchten worden vaak gebruikt als symbool. Natanaël zat onder zijn vijgenboom voordat hij leerling van Jezus wordt (Johannes 1). In binnensteden in Nederland verwildert de boom momenteel. Dat komt o.m. doordat het in grote steden gemiddeld warmer is dan daarbuiten. Een stad heeft veel stenen gebouwen en veel verharde oppervlakten zodat hij gemakkelijk opwarmt. Hij is daar op muren te vinden. Het is dan ook geen wonder dat hij in de bijbeltuin vruchten draagt.

De Madonnalelie uit Hosea 14:6. Klik hier voor foto van groter formaat.

Een andere bijbelse plant is de Madonnalelie. Deze lelie wordt genoemd in Hosea 14:6 “Ik zal Israël zijn als de dauw, hij zal bloeien als een lelie.”
De naam Madonnalelie draagt deze plant omdat hij vanwege zijn witte kleur een symbool voor Maria is geworden.

Ook engelwortel groeit in de tuin. Klik hier voor foto van groter formaat.

Achterin de tuin ligt een perk dat vaak nogal nat is. Daar groeit bijvoorbeeld Engelwortel, een plant die het goed doet in terreinen met een hoge waterstand. Dit is, zoals de naam al doet vermoeden een plant met een rijke symboliek. Zij is een drie-eenheidssymbool. Bovendien werd zij vaak als medicijn toegepast, bijvoorbeeld tegen de pest. Op de foto boven hangt een kaartje in de plant. Op deze kaartjes wordt de naam verteld van de soort en een korte toelichting gegeven. Zo wordt op allerlei manieren uitdrukking gegeven aan het bijzondere karakter van de tuin.

Voor het kerkgebouw ligt een perk met veel munt. Klik hier voor foto van groter formaat.

Ook bestaat er een boekje over de kerktuin. Mevrouw Kastelein-Bax vertelt daarin over planten uit de bijbel.
Tevens gaat ze in op de symboliek van bepaalde bomen, kruiden en grassen en de achtergronden ervan. Veel informatie van deze pagina komt daaruit. Het boek heeft verschillende platen, waarvan sommige in kleur. Vaak zijn het middeleeuwse schilderijen, waarop planten een symbolische functie vervullen. Ook is er een lijst met planten uit de tuin in te vinden, waarbij ze ook de symboliek van de planten uitlegt. Ook staat er in hoe iemand zichzelf onkwetsbaar kan maken.

De tuin is vrij toegankelijk. Voor rondleidingen kan contact opgenomen worden met mw. Kastelein.

Adres: Lange Kerkdam 46, Wassenaar
Contact: Hanneke Kastelein-Bax (E-mail: )
Website: www.kerktuinnpbwassenaar.nl

dijksynagoge in Sliedrecht

In de kleine tuin van de synagoge is een carré-vorm gemaakt, een haag en paden aangelegd met daarlangs buxus. Ook staan er diverse (bijbelse) struiken en bomen in. Vrijwilligers verzorgen het onderhoud.

De tuin heeft een sociale functie en is vrij toegankelijk.

Adres: Rivierdijk 61, Sliedrecht.
Contact: Stichting Dijksynagoge
Website: www.dijksynagoge.nl

oude Dorpskerk in Barendrecht

click voor een vergrotingAchter de meer dan vijf eeuwen oude Dorpskerk in het historische centrum van Barendrecht ligt een mooie kerktuin met een oppervlakte van 10 bij 32 meter. Bij de twee ingangen zijn beukenbogen opgericht. Zij verwijzen naar de beuk die 150 jaar op deze plaats heeft gestaan, toen hij door ziekte moest worden gekapt. Het basisontwerp is indertijd gemaakt door tuinarchitect Jetty Zoete. Haar plan is vervolgens uitgewerkt door Stefan van Es, leerling van de hoveniersopleiding van Edudelta College MBO Barendrecht.

lemniscaatVoor hem was deze taak zijn afstudeerproject. Kern van het ontwerp is een lemniscaat, een liggende acht – symbool van oneindigheid.

 

In de tuin staan bomen, struiken en planten uit de Bijbel en legende planten (dat wil zeggen: planten met een symbolische betekenis). Op bordjes is te lezen in welke Bijbelboeken de namen van de planten voorkomen.

De legende planten zijn verdeeld over een ´mannen- en een vrouwenborder´: planten met een mannennaam en planten met een vrouwennaam.
In de stiltehoek kunnen bezoekers verzen uit een aanwezig gedichtenboek lezen en luisteren naar de vogels en het stromende water van de fontein.
Nabestaanden kunnen in de gedenkhoek een steen neerleggen met de naam van hun overleden geliefde. Deze plek wordt gemarkeerd door een groot schilderij waarop de Levensweg wordt afgebeeld.

Adres: Dorpsstraat 146, Barendrecht
Contact: Alie den Engelsman-Oskam (E-mail: )
Website: www.dorpskerkbarendrecht.nl

Foreestenhuis in Hoorn

Achter het Foreestenhuis, waar de Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente Hoorn haar kerkdiensten in houdt, ligt een bijbelse tuin. De tuin is een intieme, ommuurde binnenstadstuin (400m2) waarin bijbelse planten en planten die door hun symbolische betekenis of naam verbonden zijn met de christelijke traditie, groeien. Bij de planten staat een bordje met de naam en er zijn tijdens de openstellingen blaadjes beschikbaar waarin de bijbelse referenties worden genoemd.

Verschillende bezoekers bekijken geïnteresseerd de bijbeltuin

Aanvankelijk was de plaats van de tuin een verwaarloosd terrein. Ds. Arie Lambo, waarnemend predikant van de gemeente, kende een bijbeltuin in Rotterdam en stelde voor dit stuk grond achter het Foreestenhuis tot een bijbeltuin te maken, waar de bezoeker kennis kon maken met planten die in de bijbel worden genoemd. Een groep uit de gemeente heeft toen de aanleg geregeld. Er werd subsidie aangevraagd bij het stichting Kerkmeijer-de Regt uit Hoorn en gekregen. Vervolgens is de inrichting van de tuin ter hand genomen.

Adres: Foreesthuis: Grote Oost 43, 1621 BR Hoorn
Contact: Clemence Kik
Website: Bijbelse tuin Foreestenhuis

vredestuin in Alkmaar

Als een oase vervult deze tuin een duidelijke wijkfunctie. Je kunt haar op verschillende wijzen typeren. Niet alleen als natuurtuin, maar ook als stiltetuin, liturgietuin en bijbeltuin met symboolplanten. Tegelijk is het ook een fruit- en kruidentuin.

De tuin, gelegen in een buitenwijk van de stad Alkmaar en ingeklemd tussen kerk en ringweg, is aangelegd in 2004-2005 als plaats van ontmoeting en bezinning: een vredestuin met een vredespad dat er doorheen loopt. Langs dat pad bordjes met bezinnende teksten. Rond een gazon zijn borders in de kleuren wit (feest), blauw (Goddelijkheid, hemel), geel, ( licht, maar ook afgunst en verraad), paars/purper (ingetogenheid) roze (overgang van de ingetogenheid (paars) naar het licht, rood (liefde, lijden en offer) en groen (hoop, leven, toekomst).

Er is aandacht voor de natuur, niet alleen in de bostuin door de aanplant van goede nectarplanten en besdragende planten waardoor vlinders, insecten en vogels worden aangetrokken. Er is recent door de kinderen een insectenhotel gemaakt.

 

 

De tuin bestaat sinds 2004, en is in 2018 volgens  een aangepast ontwerp opnieuw ingeplant. De vredestuin is vrij toegankelijk. Voor bezoekers is er een tuingids beschikbaar. Deze kunt  u ook vanaf de website downloaden

Adres: Gabriël Metsulaan 4, 1816 EP Alkmaar
Contact: Ditta Voetberg
Website: www.pg-alkmaar.nl

 

Symbolische bijbeltuin in Zeddam

De paden van deze rechthoekige, ca.280 m2 grote tuin vormen een kruis. Dit kruis verwijst naar het lijden en de opstanding van Jezus. In het hart van het kruis staat een altijdgroene boom: een jeneverbes. Men heeft daarbij gedacht aan wat de bijbel in genesis 2 zegt: ” en daarbij was ook de boom van het leven midden in de tuin…. “.

Lees “Symbolische bijbeltuin in Zeddam” verder

de Opgang in Radewijk

In 2006 zijn de hervormde kerk en gereformeerde kerk Radewijk officieel gefuseerd tot PKN wijkgemeente Radewijk. Hierdoor werd de Hervormde kerk gerenoveerd en uitgebreid en tijdens de voorbereidingen ontstond het idee een Bijbelse tuin aan te leggen. Het moest een plek worden waar geloof en symboliek samen komen. Een plek waar men zich thuis voelt en in alle rust kan aanschouwen al het goede dat God ons heeft geschonken.
De kerktuin is in 2009 aangelegd door een groep vrijwilligers. Het ontwerp en de invulling zijn ontstaan uit een reeks van leerhuizen. De tuin die zo ontstond, is een initiatief van de werkgroep Kerktuin “De Opgang” en bestaat uit symbolische vormen en kleuren terwijl, achter de kerk, een pluktuin is ingericht.

Lees “de Opgang in Radewijk” verder

Hof van heden in Oldenzaal

In 2015 is de tuin rondom de Hofkerk, protestantse kerk in Oldenzaal verrijkt met bijbelse planten. Deze tuin, de Hof van Heden, is goed te bezichtigen vanaf de stoep. Aan het hek zijn drie informatiepanelen bevestigd waarop de planten en bijbelse verwijzingen zijn vermeld. In het kerkblad van de Hofkerk, de Hofstem, staan artikelen die wat dieper ingaan op bijbelse aspecten van de planten(groepen) in de tuin, zoals bijvoorbeeld de symboliek die er mee verbonden is.

In de bijbel komen meer dan 100 verschillende planten voor. In de Hof van Heden zijn 12 planten(groepen) uitgelicht, verwijzend naar de 12 stammen van Israël in het Oude Testament en de 12 apostelen in het Nieuwe Testament. Van de vijgenbladeren, waarmee Adam en Eva zich omschortten, uit de Hof van Eden tot de Hof van Olijven toe. Deze bijbelse planten halen de verhalen op die we elkaar blijven vertellen, al eeuwenlang, die tot onze verbeelding spreken en ons inspireren.
Op het gras staan in zwarte houten bakken een palm, vijg, olijf en judasboom met kruiden aan hun voet. Langs het hek aan de kant van het gemeentehuis staan de den, bloemen des velds, en brem.

Lees “Hof van heden in Oldenzaal” verder

kapel uit liefde in Lonneker

In Lonneker (bij Enschede) staat de kapel ´Uit Liefde´ van de Protestantse Kapelgemeente Lonneker. Bij deze kapel bevindt zich een tuin waarop verschillende typeringen van toepassing zijn: bijbeltuin, stiltetuin en symboolplantentuin. Deze kleine tuin bestaat uit twee gedeeltes, met als middelpunt een vijver met een kruik als verwijzing naar
 de Bron van het leven.

De kapel 'Uit Liefde'Achterin de tuin staan banken. Vooral dit gedeelte ademt de sfeer van meditatie/stilteplek. Een deel van de planten zijn symboolplanten. De vrij toegankelijke tuin is enerzijds bedoeld als stiltetuin, maar ook als ontmoetingsplaats voor elkaar en de mensen uit de buurt.

In de tuin zijn veel soorten aanwezig die in de bijbel genoemd worden. Het zijn niet alleen kruiden zoals de klaproos, maar ook een boomsoort als de vijg. Ook de druif is aanwezig die van nature een klimplant is. Sommige planten zoals de oleander zijn niet winterhard en staan daarom in een pot, waardoor ze ’s winters binnen worden gezet.

 

Bij de planten staan naambordjes. De tuin is door Gerard Koning gerenoveerd en wordt door vrijwilligers onderhouden.

De Bijbel- en stiltetuin bij de kapel “Uit Liefde” is te vinden aan de Dorpsstraat 44, Lonneker (bij Enschede)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Koning.
Email:

een panoramafoto van de bijbeltuin

De tuin van ons leven in Dronten

click voor een vergrotingDeze symbolisch vormgegeven levenstuin van 1200 m2 is gecentreerd rond een bron. Behalve levenstuin heeft ze ook de kenmerken van pluktuin en bijbelse tuin.
De tuin sluit aan op de vormgeving van de kerk, met name het glaskunstwerk “De Emmausgangers” en wordt gekenmerkt door de ronde vormen.

click voor een vergrotingHet ontwerp is van Regien van Daele en werd in 1998 door ca 30 parochianen uitgevoerd.
In de tuin is gewerkt met stenen uit de oude, afgebroken kerk. Zo zijn van het oude altaar twaalf verschillende soorten zuilen gehakt die met elkaar de Bron vormen. Lees “De tuin van ons leven in Dronten” verder