Hof van Heden in Oostkapelle

Onze Pluktuin ligt aan de rand van Oostkapelle (Molenweg) op diakonale grond, deels volkstuinen. Als die op termijn niet langer verhuurd kunnen worden, kan de Hof van heden groter worden. Er is een wandelroute aansluitend met een dammetje naar aangrenzende terreinen.

Oppervlak is 1400 m2. Het is vanuit de diakonie bewust opgezet voor het hele dorp, en wandelaars, iedereen mag plukken (gratis) en op het bankje zitten. De hoogstambomen zijn geplant i.s.m sticht. Landschapsbeheer Zeeland. Zij stellen ook werkmaterialen beschikbaar als er een school komt.

De snoeptuin ligt vooraan bij de weg tegen de volkstuiinen aan (ong. 50×5 m) met bessenstruiken en waardplanten voor de bijen (imkerijvereniging walcheren).

Adres: aan de Grijpskerkseweg in Oostkapelle
Contact: Peter Geene (E-mail: )
Website: Protestantse Gemeente Oost-Kapelle

kerktuin in Zierikzee

De kerktuin bij de thomaskerk ligt besloten tussen huizen achter de kerk, in het centrum van Zierikzee. Het is een opvallend stille plek waar je goed op adem kunt komen. De tuin is ongeveer 100m² en wordt onderhouden door vrijwilligers. Bij het ontwerp is daar van meet af aan rekening mee gehouden. Ze is dan ook onderhoudsvriendelijk aangelegd.

Click voor een vergroting In de tuin is een meditatief centrum rond een rode roos. Deze roos is gekozen met het oog op Gods liefde waar heel onze wereld in wortelt. De rest van de beplanting is gekozen op grond van de kleuren van het kerkelijk jaar en  waar mogelijk ook op grond van symbolische betekenis.

Deze kerk kent een enthousiaste groep liturgisch bloemschikken, zodat er ook kansen liggen om materiaal uit eigen tuin te gebruiken.
De tuin is naast stiltetuin ook een plek waar mensen hun meegebrachte maaltijd kunnen genieten. Er is een picknicktafel beschikbaar.
De tuin is zo aangelegd dat kleine groepen er koffie kunnen drinken en ook kinderen mogen er spelen:  voordat je de tuin echt ingaat ligt er een hinkelpaadje.

De tuin is vrij toegankelijk op de woensdagmiddagen en zondagmiddagen vanaf 1 mei tot 1Click voor een vergroting november en op zgn. toeristendagen die elke zomer in Zierikzee gehouden worden.
In een uitgebreide folder wordt verteld over de opzet en bedoeling van deze kerktuin. Ook worden er enkele planten uitgelicht en beschreven. Daarnaast is er in de tuin een plantlijst ter inzage wanneer men meer gedetailleerde informatie op prijs stelt. De folder is beschikbaar op het VVV in Zierikzee en bij de ingang van de tuin.

Adres: St. Domusstraat nr. 35. De tuin ligt direct achter het kerkgebeouw en is te bereiken via het poortje rechts naast de kerkdeur.
Contact: ds. F.J.T. Schipper (E-mail: )
Website: Thomaskerk

stiltetuin in Zevenhuizen

Stiltetuin te Zevenhuizen

click voor een vergroting Achter de Gereformeerde Kerk van Zevenhuizen ligt een tuin van ca. 200m2. Oorspronkelijk was hier een boomgaard en later een grasveld. Toen in de verbouwing van de kerk in 2008 was afgerond werd besloten van dit grasveld een stilte tuin te maken als “een plaats voor bewustzijn, innerlijke groei en vrede” . Dankzij de inzet van veel vrijwilligers en giften van zowel mensen binnen als buiten de kerk, de burgerlijke gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle en de Rabo-bank, kon dit project gerealiseerd worden. Op 10 september 2011 vond de feestelijke opening plaats.

click voor een vergroting De tuin bestaat uit vakken die door buxushaagjes van elkaar zijn gescheiden. Elk vak heeft een eigen, betekenisvolle kleur. Ze verwijzen n.l. naar de kleuren van het kerkelijk jaar.
Het centrum van de tuin wordt gevormd door de bron, van waaruit een stroompje loopt naar de Ringvaart zodat het openbare leven en de stilte van de tuin op subtiele wijze met elkaar verbonden zijn.

De bron is een plek die uitnodigt tot click voor een vergrotingbezinning. De bezoeker wordt daarbij geholpen door een meditatieve tekst die regelmatig wisselt.
Een ander opvallend element in deze tuin is de witte steen. Aan de steen zelf is niets bijzonders maar de ontwerpers hebben wel bewust voor zo’n steen gekozen. Hij verwijst n.l naar het laatste bijbelboek waar over een witte steen en een nieuwe naam gesproken wordt (openb. 2:17).

De tuin is dagelijks open en vrij toegankelijk.
Adres: Dorpsstraat 106 te Zevenhuizen
Website:  Ontmoetingskerk Zevenhuizen-Moerkapelle

bijbeltuin in Wassenaar

De kerk van de vrijzinnige geloofsgemeenschap in Wassenaar ligt op een ruim terrein, waar ze een wijkfunctie heeft. De tuin is te typeren als bijbeltuin, symboolplantentuin en natuurtuin.

Mevrouw Kastelein-Bax nam het initiatief om in deze tuin allerlei bijbelse planten te verzamelen. Daarnaast zijn er ook planten te vinden die een symbolische betekenis hebben. Het ontwerp voor de tuin is gemaakt door hovenierster Liesbeth Köhlenberg. Ze heeft geprobeerd zoveel mogelijk de oude bestrating van de tuin te hergebruiken. Voor de kerk ligt een gazon, dat in tweeën gedeeld is door het pad naar de kerk.

Voor het kerkgebouw ligt een perk met veel munt. Klik hier voor foto van groter formaat.

In het perk voor de kerk groeit veel munt, die ook in het oude Israël voorkwam. Het groeide daar langs de oevers van de Jordaan. Maar munt heeft ook een symbolische betekenis. Vanwege zijn karakteristieke geur is het kruid gewijd aan Maria.

Ook smalle randen zijn benut. Klik hier voor foto van groter formaat.

Ook in een smalle rand langs de kerk groeien veel planten. Hier groeit bijvoorbeeld kaasjeskruid. Een plant die in de volksgeneeskunde als geneeskrachtig beschouwd word. Maar ook in het bijbelse Israël werd het als een groente toegepast. Ook staat in dit smalle perkje duizendblad. Over deze laatste plant gaat een legende. Jozef zou hiermee een bloedende wond van Jezus hebben bedekt.

In de tuin staat ook een vijgenboom met echte vijgen. Klik hier voor foto van groter formaat.

In deze smalle rand staat ook een vijg. Op de foto zijn de vruchten te zien! In Israël draagt de boom driemaal per jaar vrucht. De boom wordt in de bijbel dan ook vaak genoemd. De vruchten worden vaak gebruikt als symbool. Natanaël zat onder zijn vijgenboom voordat hij leerling van Jezus wordt (Johannes 1). In binnensteden in Nederland verwildert de boom momenteel. Dat komt o.m. doordat het in grote steden gemiddeld warmer is dan daarbuiten. Een stad heeft veel stenen gebouwen en veel verharde oppervlakten zodat hij gemakkelijk opwarmt. Hij is daar op muren te vinden. Het is dan ook geen wonder dat hij in de bijbeltuin vruchten draagt.

De Madonnalelie uit Hosea 14:6. Klik hier voor foto van groter formaat.

Een andere bijbelse plant is de Madonnalelie. Deze lelie wordt genoemd in Hosea 14:6 “Ik zal Israël zijn als de dauw, hij zal bloeien als een lelie.”
De naam Madonnalelie draagt deze plant omdat hij vanwege zijn witte kleur een symbool voor Maria is geworden.

Ook engelwortel groeit in de tuin. Klik hier voor foto van groter formaat.

Achterin de tuin ligt een perk dat vaak nogal nat is. Daar groeit bijvoorbeeld Engelwortel, een plant die het goed doet in terreinen met een hoge waterstand. Dit is, zoals de naam al doet vermoeden een plant met een rijke symboliek. Zij is een drie-eenheidssymbool. Bovendien werd zij vaak als medicijn toegepast, bijvoorbeeld tegen de pest. Op de foto boven hangt een kaartje in de plant. Op deze kaartjes wordt de naam verteld van de soort en een korte toelichting gegeven. Zo wordt op allerlei manieren uitdrukking gegeven aan het bijzondere karakter van de tuin.

Voor het kerkgebouw ligt een perk met veel munt. Klik hier voor foto van groter formaat.

Ook bestaat er een boekje over de kerktuin. Mevrouw Kastelein-Bax vertelt daarin over planten uit de bijbel.
Tevens gaat ze in op de symboliek van bepaalde bomen, kruiden en grassen en de achtergronden ervan. Veel informatie van deze pagina komt daaruit. Het boek heeft verschillende platen, waarvan sommige in kleur. Vaak zijn het middeleeuwse schilderijen, waarop planten een symbolische functie vervullen. Ook is er een lijst met planten uit de tuin in te vinden, waarbij ze ook de symboliek van de planten uitlegt. Ook staat er in hoe iemand zichzelf onkwetsbaar kan maken.

De tuin is vrij toegankelijk. Voor rondleidingen kan contact opgenomen worden met mw. Kastelein.

Adres: Lange Kerkdam 46, Wassenaar
Contact: Hanneke Kastelein-Bax (E-mail: )
Website: www.kerktuinnpbwassenaar.nl

dijksynagoge in Sliedrecht

In de kleine tuin van de synagoge is een carré-vorm gemaakt, een haag en paden aangelegd met daarlangs buxus. Ook staan er diverse (bijbelse) struiken en bomen in. Vrijwilligers verzorgen het onderhoud.

De tuin heeft een sociale functie en is vrij toegankelijk.

Adres: Rivierdijk 61, Sliedrecht.
Contact: Stichting Dijksynagoge
Website: www.dijksynagoge.nl

oude Dorpskerk in Barendrecht

click voor een vergrotingAchter de meer dan vijf eeuwen oude Dorpskerk in het historische centrum van Barendrecht ligt een mooie kerktuin met een oppervlakte van 10 bij 32 meter. Bij de twee ingangen zijn beukenbogen opgericht. Zij verwijzen naar de beuk die 150 jaar op deze plaats heeft gestaan, toen hij door ziekte moest worden gekapt. Het basisontwerp is indertijd gemaakt door tuinarchitect Jetty Zoete. Haar plan is vervolgens uitgewerkt door Stefan van Es, leerling van de hoveniersopleiding van Edudelta College MBO Barendrecht.

lemniscaatVoor hem was deze taak zijn afstudeerproject. Kern van het ontwerp is een lemniscaat, een liggende acht – symbool van oneindigheid.

 

In de tuin staan bomen, struiken en planten uit de Bijbel en legende planten (dat wil zeggen: planten met een symbolische betekenis). Op bordjes is te lezen in welke Bijbelboeken de namen van de planten voorkomen.

De legende planten zijn verdeeld over een ´mannen- en een vrouwenborder´: planten met een mannennaam en planten met een vrouwennaam.
In de stiltehoek kunnen bezoekers verzen uit een aanwezig gedichtenboek lezen en luisteren naar de vogels en het stromende water van de fontein.
Nabestaanden kunnen in de gedenkhoek een steen neerleggen met de naam van hun overleden geliefde. Deze plek wordt gemarkeerd door een groot schilderij waarop de Levensweg wordt afgebeeld.

Adres: Dorpsstraat 146, Barendrecht
Contact: Alie den Engelsman-Oskam (E-mail: )
Website: www.dorpskerkbarendrecht.nl

Oude Jeroenskerk in Noordwijk

In Noordwijk-Binnen heeft dhr. Dieleman bij de Grote of Jeroenskerk van de Nederlands Hervormde gemeente aan de Voorstraat een grote heemtuin aangelegd. Voordat hij begon werd de ruimte bij de kerk gebruikt als een honden- en paardenuitlaatplaats.

Hij heeft de handen uit de mouwen gestoken en deze ruimte ingericht tot een natuurtuin waar heel veel soorten wilde planten een thuis vonden naast de kerk. Ook veel zeldzame soorten hebben er hun stek gevonden. De stenen om de paden te bestraten heeft hij van de gemeente gekregen. Het hout van de hekken was voor een groot deel sloophout. Eigenhandig heeft hij verreweg het meeste zelf aangelegd.

De bloemenweide. Klik hier voor een foto van groter formaat.

Een groot deel van de kerktuin is een bloemenweide. Hier bloeien veel wilde bloemen: o.m. margriet, grote centaurie en gele morgenster. Het gras wordt in toom gehouden door grote ratelaar. Dit is een plant die parasiteert op grassen en belemmert zo de groei ervan. De bloemenweide maait hij in juli waarna hij het maaisel laat liggen drogen . Daarna voert hij het af.

 

Adres: Voorstraat 44, 2201 HW Noordwijk
Contact: Marrie Hoogenveen (email: )

Foreestenhuis in Hoorn

Achter het Foreestenhuis, waar de Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente Hoorn haar kerkdiensten in houdt, ligt een bijbelse tuin. De tuin is een intieme, ommuurde binnenstadstuin (400m2) waarin bijbelse planten en planten die door hun symbolische betekenis of naam verbonden zijn met de christelijke traditie, groeien. Bij de planten staat een bordje met de naam en er zijn tijdens de openstellingen blaadjes beschikbaar waarin de bijbelse referenties worden genoemd.

Verschillende bezoekers bekijken geïnteresseerd de bijbeltuin

Aanvankelijk was de plaats van de tuin een verwaarloosd terrein. Ds. Arie Lambo, waarnemend predikant van de gemeente, kende een bijbeltuin in Rotterdam en stelde voor dit stuk grond achter het Foreestenhuis tot een bijbeltuin te maken, waar de bezoeker kennis kon maken met planten die in de bijbel worden genoemd. Een groep uit de gemeente heeft toen de aanleg geregeld. Er werd subsidie aangevraagd bij het stichting Kerkmeijer-de Regt uit Hoorn en gekregen. Vervolgens is de inrichting van de tuin ter hand genomen.

Adres: Foreesthuis: Grote Oost 43, 1621 BR Hoorn
Contact: Clemence Kik
Website: Bijbelse tuin Foreestenhuis

stiltetuin in Badhoevedorp

Met het oog op de wijk kan deze tuin getypeerd worden als oase. Maar je kunt haar ook rangschikken onder de categoriën: stiltetuin, symboolplantentuin, gedachtenistuin, oogsttuin voor kinderen en kruidentuin met bijbelse kruiden.

De tuin is ca. 550 m2 groot en aangelegd tussen grote bomen die er al stonden, en omsloten door een coniferenhaag. Bij de aanleg is er gekozen voor driehoekige borders als verwijzing naar ‘Vader, Zoon en Geest’ en ‘Geloof-Hoop-Liefde’. De perken zijn wit, blauw en rood van kleur. In het middelpunt van de tuin staat een doopvont dat afkomstig is uit een kerk in Badhoevedorp die is afgebroken. Ook is er een kunstwerk van houten latten (hergebruik van kistjes) dat een pelgrimerend gezin voorstelt en afkomstig is van de Floriade van 2002 in Hoofddorp

Bijzonder in deze tuin is de plaatsing van een zogenaamde runenmuur die eveneens afkomstig is van de Floriade. In deze muur van tegels van verschillende dikte zijn nissen aangebracht. Hierin hangen de namen van de mensen uit de kerkelijke gemeente die zijn overleden. In de nissen staat een lampje bij de namen.

 

Contact: Cockie Kamerman
Website: www.bloemengroep.nl

Oranjekerk in Amsterdam

Rond de Oranjekerk in Amsterdam ligt een tuin met liturgische borders, een bijbelhof, symboolplanten , natuurvriendelijke elementen, en vijver en een druivenpriëel. De tuin is niet alleen ingebed in het kerkenwerk maar vormt ook een onderdeel in het leven van de wijk rond de kerk.

Voorkant van de Oranjekerk. Klik hier voor een vergroting

In de jaren negentig verkeerde de Oranjekerk in en slechte staat van de onderhoud. De kerkenraad overwoog om het gebouw af te breken. Er kwam echter verzet uit de wijk. Hierbij werd de werkgroep Oranjekerk opgericht. Een haalbaarheidsonderzoek wees dat de kerk open kon blijven als een groot deel van de kerk commercieel verhuurd kon worden. Daarbij kon het gebouw ook nog als kerk blijven dienen. De stadsdeelraad De Pijp stelde één miljoen gulden ter beschikking voor renovatie.

Tijdens de renovatie werd het terrein rond de kerk gebruikt door de bouwlieden en van de oorspronkelijke tuin was na de bouw niet veel meer over. Er werd nagedacht over een nieuwe tuin.

Lees “Oranjekerk in Amsterdam” verder