De bijbeltuin in Hoofddorp

Bij de Rooms Katholieke Joannes de Doperkerk in Hoofddorp hoort een grote tuin van ongeveer 1,2 hectare. Ze is met verschillende begrippen te typeren: kindertuin, bijbeltuin, pluktuin, stilte- en gedachtenistuin, symboolplantentuin, natuurtuin. Maar ook als beeldentuin.

Plattegrond van de Bijbeltuin bij de Johannes de DoperOorspronkelijk bestond dit terrein uit een schapenweidje en een begraafplaats. Pastor van Lent wilde deze groene plek in Hoofddorp bewaren. In dit drukke gedeelte van Nederland was dit een plek om geestelijk weer op adem te komen, zo achter de kerk. Hij schakelde architect Frits van Loon in die een ontwerp heeft gemaakt. De Groengroep uit Boskoop heeft vervolgens de gerealiseerde onderdelen aangelegd. Doelstelling van het plan was dat de geestelijke waarden verder versterkt zouden worden. Dat moest onder meer gebeuren door planten om te nemen met christelijke of bijbelse symboliek.

Dat resulteerde in een uitgewerkt plan. Hiervan is een plattegrond gemaakt die hiernaast is te zien. De licht groene cirkels duiden bijzondere bomen aan; de rode cirkels wijzen de plaats van de beelden aan. Voor een uitgebreide toelichting daarbij kunt u het best gaan naar de website van de tuin www.bijbelsetuininhoofddorp.nl

De vijver. Klik op de foto voor uitvergroting

De vijver is de ziel van de tuin. Doordat water steeds weer anders is, brengt het leven in de tuin. Midden in de vijver is een rieteiland. In de vijver zwemmen vissen. Een vis is een oud christelijk symbool. Daarom zijn in de tegels om het water heen vissen als motief voor het patroon gebruikt.

De vijver is ingezegend op paasochtend 2001 als pars pro toto voor de tuin. Pastor van Lent sprak de woorden “dat mensen in deze tuin rust en stilte mogen vinden en dat deze vijver een spiegel mag zijn om God te ontmoeten.” Daarna doorwaadde hij de vijver wat herinnerde aan de doortocht van Mozes en Israël door de Rietzee. Bij de vijver zijn ook bomen geplant zoals een Libanonceder. Deze boomsoort gebruikte Salomo bij de bouw van de tempel.

Het kerkhof is een plaats om stil om te gedenken. Om stil te staan bij degenen die we missen, stil te staan bij degenen die ons zijn voorgegaan. Op dit kerkhof is een treurwilg geplant. Treurwilgen zijn sinds de 19e eeuw symbolen geworden voor verdriet.
Veder op is een groot houten kruis geplaatst. De opstelling ervan geeft de indruk dat het zweeft. Rond het kruis zijn hemelbomen geplaatst. Het kerkhof is uitgebreid met het gedeelte dat in het plan de bestemming verdiepte tuin had.

De pluktuin. Klik op de foto voor uitvergroting

In de snijtuin worden de bloemen gekweekt voor de boeketten in de kerk. Ze fleuren de kerk op tijdens een viering en door de week blijven ze in de kerk staan. De eigenlijke snijtuin heeft de vorm van een ovaal. Daar omheen ligt een heesterperk. De snijtuin is één van de drie plekken in het tuinplan die intensief beheerd worden.

De h. Joannes de Doper is te vinden aan de Kruisweg 1067 in Hoofddorp.
De h. Joannes de Doper. Klik op de foto voor uitvergrotingDe tuin is dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang vrij toegankelijk. Voor groepen bestaat de mogelijkheid van een rondleiding. Dat moet dan wel van tevoren worden afgesproken. Verder is in boekwinkel Het Kruispunt een gidsje over de tuin verkrijgbaar.

Contact: pastor Kees van lent
Website: www.bijbelsetuininhoofddorp.nl