bijbeltuin in Wassenaar

De kerk van de vrijzinnige geloofsgemeenschap in Wassenaar ligt op een ruim terrein, waar ze een wijkfunctie heeft. De tuin is te typeren als bijbeltuin, symboolplantentuin en natuurtuin.

Mevrouw Kastelein-Bax nam het initiatief om in deze tuin allerlei bijbelse planten te verzamelen. Daarnaast zijn er ook planten te vinden die een symbolische betekenis hebben. Het ontwerp voor de tuin is gemaakt door hovenierster Liesbeth Köhlenberg. Ze heeft geprobeerd zoveel mogelijk de oude bestrating van de tuin te hergebruiken. Voor de kerk ligt een gazon, dat in tweeën gedeeld is door het pad naar de kerk.

Voor het kerkgebouw ligt een perk met veel munt. Klik hier voor foto van groter formaat.

In het perk voor de kerk groeit veel munt, die ook in het oude Israël voorkwam. Het groeide daar langs de oevers van de Jordaan. Maar munt heeft ook een symbolische betekenis. Vanwege zijn karakteristieke geur is het kruid gewijd aan Maria.

Ook smalle randen zijn benut. Klik hier voor foto van groter formaat.

Ook in een smalle rand langs de kerk groeien veel planten. Hier groeit bijvoorbeeld kaasjeskruid. Een plant die in de volksgeneeskunde als geneeskrachtig beschouwd word. Maar ook in het bijbelse Israël werd het als een groente toegepast. Ook staat in dit smalle perkje duizendblad. Over deze laatste plant gaat een legende. Jozef zou hiermee een bloedende wond van Jezus hebben bedekt.

In de tuin staat ook een vijgenboom met echte vijgen. Klik hier voor foto van groter formaat.

In deze smalle rand staat ook een vijg. Op de foto zijn de vruchten te zien! In Israël draagt de boom driemaal per jaar vrucht. De boom wordt in de bijbel dan ook vaak genoemd. De vruchten worden vaak gebruikt als symbool. Natanaël zat onder zijn vijgenboom voordat hij leerling van Jezus wordt (Johannes 1). In binnensteden in Nederland verwildert de boom momenteel. Dat komt o.m. doordat het in grote steden gemiddeld warmer is dan daarbuiten. Een stad heeft veel stenen gebouwen en veel verharde oppervlakten zodat hij gemakkelijk opwarmt. Hij is daar op muren te vinden. Het is dan ook geen wonder dat hij in de bijbeltuin vruchten draagt.

De Madonnalelie uit Hosea 14:6. Klik hier voor foto van groter formaat.

Een andere bijbelse plant is de Madonnalelie. Deze lelie wordt genoemd in Hosea 14:6 “Ik zal Israël zijn als de dauw, hij zal bloeien als een lelie.”
De naam Madonnalelie draagt deze plant omdat hij vanwege zijn witte kleur een symbool voor Maria is geworden.

Ook engelwortel groeit in de tuin. Klik hier voor foto van groter formaat.

Achterin de tuin ligt een perk dat vaak nogal nat is. Daar groeit bijvoorbeeld Engelwortel, een plant die het goed doet in terreinen met een hoge waterstand. Dit is, zoals de naam al doet vermoeden een plant met een rijke symboliek. Zij is een drie-eenheidssymbool. Bovendien werd zij vaak als medicijn toegepast, bijvoorbeeld tegen de pest. Op de foto boven hangt een kaartje in de plant. Op deze kaartjes wordt de naam verteld van de soort en een korte toelichting gegeven. Zo wordt op allerlei manieren uitdrukking gegeven aan het bijzondere karakter van de tuin.

Voor het kerkgebouw ligt een perk met veel munt. Klik hier voor foto van groter formaat.

Ook bestaat er een boekje over de kerktuin. Mevrouw Kastelein-Bax vertelt daarin over planten uit de bijbel.
Tevens gaat ze in op de symboliek van bepaalde bomen, kruiden en grassen en de achtergronden ervan. Veel informatie van deze pagina komt daaruit. Het boek heeft verschillende platen, waarvan sommige in kleur. Vaak zijn het middeleeuwse schilderijen, waarop planten een symbolische functie vervullen. Ook is er een lijst met planten uit de tuin in te vinden, waarbij ze ook de symboliek van de planten uitlegt. Ook staat er in hoe iemand zichzelf onkwetsbaar kan maken.

De tuin is vrij toegankelijk. Voor rondleidingen kan contact opgenomen worden met mw. Kastelein.

Adres: Lange Kerkdam 46, Wassenaar
Contact: Hanneke Kastelein-Bax (E-mail: )
Website: www.kerktuinnpbwassenaar.nl