natuur

Kijken, zien, ruiken, proeven dat kan allemaal als er in een tuin ruimte is voor natuur en de beplanting geschikt is voor vogels, vlinders , bijen en andere dieren.
Het scheppen van een natuurtuin of park met inheemse planten en kruiden, struiken en  bomen of een watertuin voor amfibieën is een mogelijkheid.