Januari Snoeimaand

Broeder Wim Pot, minderbroeder franciscaan, Klooster Megen [www.franciscanen.nl - www.hofvanlof.nl]

Snoeien
Broeder WimWe hebben vooral appel-en perenbomen. Januari, februari, maart zijn goede maanden om te snoeien. Meestal begin ik pas in maart. In die maand is mijn vader overleden en daarna 'moest' ik snoeien. Die drang om dat te doen was heftig groot. Snoeien is het dode en scheefgegroeide, overtollige hout verwijderen om ruimte te scheppen voor nieuw leven.
Met diep terugsnoeien lukt het me soms oude ten dode opgeschreven bomen weer tot leven te wekken. Het verbaast me dat bomen waarvan ik het minst verwacht en ik sterk terugsnoei, in het najaar soms de meeste nieuwe takken vormen die daarna weer vruchten gaan dragen. Snoeien is ingrijpen, maar wel tot doel dat er meer evenwicht ontstaat, dat de boom sterker wordt en grotere vruchten schenkt.

Ik begin meestal met het wegsnijden van de kankerplekken tot het gezonde hout. Dan smeer ik die plekken in. Daarna kijk ik goed naar de vorm van de takken en de nieuwe gevormde loten voor ik ga knippen en zagen. Soms zelfs betekent het dat ik een boom omhak om ruimte te scheppen. Snoeien, ingrijpen om een boom beter vrucht te laten dragen, vind ik fijn om te doen.
God heeft ook in mijn leven ingegrepen, om het beter te maken. Na het lezen van een boek over Franciscus besloot ik een stille retraite mee te maken in het klooster van de franciscanen in Megen. Na twee wandelingen en een paar gesprekken daarna met een franciscaan besloot ik mijn leven te veranderen en werd novice. Nu woon ik hier en ben op mijn beurt novicenmeester en begeleid het jongerenwerk.

Broeder WimHof van Lof
Toen ik hier voor het eerst was, tijdens de stille retraite, was er geen franciscaan meer beschikbaar voor het tuinwerk. Door Tini Brugge, destijds betrokken bij de Franciscaanse Samenwerking, is met toestemming van de communiteit, toen een deel van de voormalige moestuin veranderd tot een Hof van Lof. Nu ben ik de eindverantwoordelijke voor de kloostertuin.
Mijn hart ligt vooral bij de fruitbomen. Ik heb geprobeerd op kleine schaal weer groenten te verbouwen zoals bonen en kolen. Maar de cycli van groenten zijn kort en ze hebben meer zorg in een korte tijd nodig dan fruit. Dat bleek toch niet haalbaar in de huidige communiteit.
broeder WimDe Hof van Lof met bloemen en struiken die iets betekenen in de christelijke traditie wordt door vrijwilligers onderhouden. Op bepaalde tijden is de tuin opengesteld voor belangstellenden van buiten. Wonderlijk mooi dat een tuin zoveel inspiratie voor velen kan bieden, niet alleen voor onze eigen medebroeders….

 

» Het verhaal van februari "Berg".