Het mysterie van God beleven in een tuin

Hof van LofIn deze reeks komen religieuzen aan het woord en hun ervaringen in de kloostertuin of het land bij het klooster. Wat zij daarin beleven is gekoppeld aan een maand.
Trappist Cornelis van Marle uit de Abdij Maria Toevlucht in Zundert, schrijft zijn eigen ervaringen. Tini Brugge schreef de verhalen van de andere religieuzen aan de hand van gesprekken met hen. Zij vulden deze verhalen aan met eigen teksten.

We nodigen u uit uw eigen belevenissen op te schrijven en op te sturen naar Tini Brugge.


Inleiding   broeder Cor Dekker, benedictijn - Tijd en eeuwigheid
Januari   broeder Wim Pot, minderbroeder-franciscaan - Snoeien
Februari   zuster Paula Suwartini, claris - De berg
Maart   broeder Cornelis van Marle, voormalig trappist - Kalfjes
April   broeder Frans Melkert, benedictijn - Vlinders
Mei   zuster Ancilla op 't Root, claris - Groen
Juni   zuster Paula Suwartini, claris - Rozenhart
Juli   broeder Cornelis van Marle, voormalig trappist - Jacobskruiskruid
Augustus   zuster Noomi, claris - Kas en stal als kluis
September   zuster Ancilla op 't Rooth, claris - Brood op de plank
Oktober   Chris Thewissen cisterciënser - Bomen in stilte
November   zuster Noömi, claris - Herbestemming kloostertuin
December   Chris Thewissen, Cisterciënser - Klimopkrans – ruimte over de grens


Religieuze betekenis van planten

Platform Kerktuinen biedt korte verhalen over wat er in kerk- en kloostertuin te vinden is, over de symbolische waarde ervan, passend in gang van het kerkelijk jaar.
Zie de kerktuinkalender.

Zelf kloostertuinen beleven
De meeste kloostertuinen waarbij nog religieuzen wonen, zijn niet openbaar toegankelijk. Andere kloosters hebben gastenverblijven en sommige bieden de mogelijkheid om in de tuin mee te werken.
We hebben een overzicht van kloostertuinen samengesteld.