Advent, Klimopkrans – ruimte over de grens

Voormalig abt Chris Thewissen, Cisterciënser Abdij “Lilbosch” Echt

We zijn lichtzoekers
en lichtdragers.

Laat ons bidden
voor allen die licht zoeken,
ook met een andere religie of levensbeschouwing,
laat ons richten op dat wat ons bindt,
meer dan wat ons scheidt.
Licht kent geen grenzen.

adventskransAdvent, ik loop voor de vesper de stille kerk binnen. Een broeder ontsteekt twee kaarsen op de adventkrans. Het is een mooie, bijzondere krans, ditmaal niet van dennegroen vastgebonden met paarse linten zoals de traditie het wil, maar met klimop die vrij in de ruimte hangt.
De abt maakte de krans. Hij vond de klimop in de kloostertuin en wilde dit keer afwijken van de traditie.

Klimop, abdij en ruimte
Deze abdij wil een klimaat van ruimte scheppen voor de persoonlijke ontwikkeling van hun broeders. Ruimte die je kunt verkennen als je over je eigen begrenzing durft heen te kijken. Ruimte voor Zen-beoefening om jezelf leeg te maken van dat wat je van God scheidt.

Deze abdij wil ook meer ruimte voor de natuur en daarmee schepping dan traditioneel in de landbouw gebruikelijk is. Daarom is hier een landbouwbeleid waarin ruimte is voor natuur. Maximale opbrengst en daarmee geld, vormen niet de begrenzing van de keuzes die wij maken. Rijkdom vertaalt zich ook in de rijkdom van de schepping, de soortenrijkdom van planten en dieren op de abdijgronden en de beleving daarvan.
Dwars op het vastgeroeste stramien zoeken wij onze weg in vrijheid, in de ruimte die God ons schenkt. Klimop is een plant die het licht zoekt, omhoog klimt zonder te parasiteren. Klimop is een verwijzing naar trouw, altijd groen zoals Gods trouw, zomer en winter, geen begin of einde kent. De ringvorm van de krans herinnert mij daaraan. Deze klimopkrans met vrij hangende ranken, accentueert de ruimte in deze kerk.

Een bijzonder adventskrans, een lichtzoeker, gericht op de aarde en de hemel. In de binnentuin groeit klimop als bodembedekker over de zwarte aarde. Het licht van deze krans blijft me bij.

 

» Het verhaal van januari "Snoeimaand".