«

Levend Huis - ecospiritualiteit en schepping

levend huisIn dit inspirerende boekje met meditatieve teksten en mooie foto's wordt het scheppingsverhaal uit Genesis 1 gekoppeld aan een ecologische bijbellezing en aan zeven milieuthema’s zoals klimaat (energie/licht), water, ruimtelijke ordening, biodiversiteit, verhouding mens - dier, voedsel en de waarde van stilte.

Er zijn interviews opgenomen met zeven "milieuprominenten":
Dag 1 • prof. Dr. Jan Boersema (VU, Amsterdam),
Dag 2 • Tineke Huizinga,
Dag 3 • Jaap Dirkmaat (Vereniging Nederlands Cultuurlandschap),
Dag 4 • prof.dr. Lucas Reijnders,
Dag 5 • Maaike en Jan Huijgen (Eemlandhoeve),
Dag 6 • Marianne Tieme en
Dag 7 • Zr. Emmanuele Sipkema, abdis van het Liobaklooster in Egmond.
Het voorwoord is geschreven door Hans Schravesande, voorzitter van de projectgroep Kerk en Milieu.

De interviews en allerlei aanvullend materiaal is te vinden op de website van Kerk en Milieu, onder het kopje 'Verdieping'.

Uitgeverij Kok 2008
Uitvoering Gebonden, fullcolour geïllustreerd, ca. 90 blz.
ISBN 978 90 435 1531 3