De mensen

Via deze pagina is het mogelijk om in contact tekomen met mensen die betrokken zijn bij de website kloostertuinen, met name de onderdelen Cursussen en Proeven.

Zuster Chiara Bots
Claris en hoofd van de keuken in het St. Jozefklooster in Megen. Zij beheert de kruidentuin en schreef het boek Gezond leven, bezield eten (Ten Have, 2008).

Tini Brugge
Coördinater van de website www.kloostertuinen.nl en het project ‘Samen aan tafel’ van de landelijke projectgroep Kerk en Milieu van de Raad van Kerken. Auteur van het boek Kloostertuinen en co-auteur van het boek Hemelse Spijzen. Biologe en informatiespecialist.
Omdat ik ervaarde dat binnen de kerken er weinig oog was voor de schepping en duurzaamheid, besloot ik mij daarvoor in te zetten. Ik ben steeds op zoek naar aanknopingspunten in het leven van alledag om bruggen te slaan tussen activiteiten in en rond de kerk en thuis. Van liturgisch bloemschikken tot tuinieren en koken met een betekenis.
·> email Tini Brugge

Broeder Rangel Geerman
Minderbroeder-franciscaan in het klooster in Megen. Rangel geeft het koken voor de communiteit een eigen kleur door ook zelf op zoek te gaan naar recepten met een betekenis.

Karel J.de Krijger
Secretaris van de lokale Raad van Kerken in Ede. Schreef “Creatief vasten, Boekencentrum, 2005” en bewerkte een aantal ideeën uit dat boek met duurzamer ingerediënten voor deze website.
·> email karel@kjdekrijger.nl

Milieuklooster Stoutenburg
Carolien Looman - tel 033 494 5500
Diverse activitieiten, onder meer Koken met de seizoenen.
·> zie www.stoutenburg.nl

Janny de Moor
Culinaire producties, freelancer schrijfsters en fotografe van vele kookboeken en artikelen. Verzorgt ondermeer recepten voor Trouw.
·> zie www.jannydemoor.nl

Carolina Verhoeven
Eigenaar van het Culinair Historisch Kookmuseum “De Vleer” in Appelscha. Samensteller van ondermeer het historisch volkskookboek ‘Alleen de geur blijft hangen'.

Gert Vos
Chefkok ecologisch restaurant in Whales; co-aueur van het boek Hemelse Spijzen.
Maakt passende, aardse recepten bij thema’s.

Han (J.J.N.) Wilmink
Predikant PKN-kerk en specialist in de joodse keuken en bijbelse-culinaire cursussen. Hij schreef twee boeken: Bijbels Culinair en Koken met Passie.
·> email hanwilmink@home.nl