«

Kloostertuin Sint Gregorklooster in Steyl

Het oudste deel van het klooster is een wijnkopershuis uit het begin van de 19e eeuw. In 1876 vestigden zich hier zusters Augustinessen. In 1895 werd het door de missionarissen van Steyl uitgebreid en verbouwd tot noviciaat van de broeders. In 1909 overleed Arnold Janssen in het Sint Gregorklooster.

In 1931 werd het Missiemuseum geopend als onderdeel van het complex.

tuin

De intieme, deels ommuurde, kloostertuin, werd in ca. 1900 aangelegd. Hij omvat: een devotietuin, een parkbos, een moestuin, een fruittuin en een siertuin, een groot gazon, een kassencomplex, een loofgang met blauwe regen, een groot tuinprieel, een Maria-tempeltje, een beeld van Christus op de Koude Steen, een kruisweg en een Verrijzeniskapel.

De tuinen zijn openbaar toegankelijk.

De tuin van het Sint Gregorklooster in Steyl gaat over in de kloostertuin van het Sint Michaëlklooster.