Inspiratie

De website heeft tot doel allen te inspireren die op zoek zijn naar inspiratie en zingeving voor een zorgvuldige omgang met mens, natuur en milieu.

De monnik bestaat niet alleen buiten ons (…) De monnik is een archetype in onze ziel, in ieder van ons schuilt een monnik, een kluizenaar, een kluizenares die op zoek is naar geluk, wijsheid en stilte.
H. Stufkes uit: Monnik zijn in deze tijd, Dabarbericht 2006-1

velpKloostertuinen zijn een beeld van de zoektocht naar inspiratie en zingeving. In een kloostertuin is voedsel voor de ziel en het lijf herkenbaar aanwezig.
» Lees meer ...

Voedsel voor de ziel
• Kloostertuinen kennen een binnentuin, een pandhof als beeld van een paradijs - een beeld van een ideale aarde en wereld waar gerechtigheid is; humus voor de ziel en bezieling.
• Een kloostertuin is een plaats van gedachtenis en inspiratie aan hen die ons voorgingen. Vaak is er een begraafplaats in de tuin en herinneren beelden aan inspirerende personen uit het verleden voor het heden.
• De tuinen zijn ook bedoeld voor, stilte, gebed, meditatie en ontspanning. Zij bieden ruimte om op verhaal te kunnen komen.
» Lees meer ...

Voedsel voor het lijf
• Kloostertuinen kennen van oudsher moestuinen en kruidentuinen om het lijf te voeden en te helen .
• Vaak werden er dieren gehouden voor het levensonderhoud of als bron van inkomen zoals bijen, kippen, duiven, varkens en koeien.
» Lees meer ...

Het mysterie van God beleven in een tuin
In een reeks korte verhalen komen religieuzen aan het woord over hun ervaringen in de kloostertuin of op het land bij het klooster. Wat zij daarin beleven is gekoppeld aan een maand.
» Lees meer ...

Boeken
Als bron van inspiratie en informatie functioneren rijk geïllustreerde basis-boeken die uitgegeven zijn door Lannoo/ Kok-Ten Have:
Geheimen uit de Kloostertuin – tuinbeleving als inspiratiebron
    Tini Brugge 2006 - verkrijgbaar via Boekhandel Het Kruispunt in Hoofddorp

Hemelse Spijzen – een jaarkrans van recepten en hun diepere betekenis
    Tini Brugge en Gert Vos (recepten) 2004

Bloemen geven zin - symbolische bloemsierkunst voor liturgie en bezinning
    Tini Brugge en Hanneke Maassen (creaties) 2006

Levend Huis - ecospiritualiteit en schepping
    Tini Brugge e.a. 2008


Oecumenisch - Kerk en Milieu

De website ondersteunt de doelstelling van de projectgroep Kerk en Milieu van de Raad van Kerken in Nederland. Voor het actuele activiteitenaanbod verwijzen we daarom door naar de agenda van de website www.kerkenmilieu.nl.

Relatie met www.kerktuinen.nl
De website sluit aan op de website Kerktuinen. Daar staat het aanleggen van een tuin met een betekenis rond een kerk of kapel centraal. Deze website gaat verder.
Op deze website hopen we mensen van goede wil te inspireren die daarbuiten zoeken naar zingeving in het leven van alledag, de wijze van consumeren en beleven. Daarom verzamelen we voorbeelden van 'binnentuinen' van kloosters en hun betekenis, inpirerende verhalen van 'groene religieuzen' en 'duurzame recepten' volgens het stramien van de kloosterkeuken.
Evenals de websites www.liturgischbloemschikken.nl en de website www.kerktuinen.nl is ook deze website een non-profit website. De informatie richt zich op dienstverlening en bezieling van elkaar, door elkaar en aan anderen.

Stichting Kloostertuinen
De website ondersteunt de Stichting Kloostertuinen. Deze non-profit stichting heeft tot doel de kennis over kloostertuinen tevergroten, de belangstelling te bevorderen en het draagvlak te verbreden.

Reacties zijn altijd welkom
Heeft u bijvoorbeeld recepten met een bijzondere betekenis? Of heeft u informatie over kloostertuinen of wat u daarin beleefde?
Laat het ons weten. Klik op de contactpagina.